Mässa Mässa 

Covid. Präster får fira upp till fyra mässor på juldagen, 1 januari och Trettondagen

Kongregationen för gudsstjänstliv och sakramentsförvaltning har publicerat ett dekret med tillstånd för präster att under denna jul fira fler mässor för att göra det lättare för de troende att delta i eukaristin under säkra förhållanden i denna tid av pandemi. Undantaget kommer att vara giltigt även 1 januari och Trettondagen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Fler mässor för att gynna de troende. Detta läser vi i dekretet publicerat onsdagen 16 december på Kongregationen för Gudsstjänstliv och sakramentsförvaltnings hemsida och som har undertecknats av prefekten kardinal Robert Sarah och sekreterare ärkebiskop Arthur Roche.

Dekret gällande Juldagen, 1 januari och Trettondedag jul under pandemin

I dekretet på latin läser man: “Med tanke på situationen som har utlösts av pandemins globala spridning, med stöd av de befogenheter påven Franciskus tilldelat denna kongregation, beviljar vi gärna den lokala ordinarie - på grund av den ihållande allmänna smittan av den så kallade covid-19 – att detta år under jultiden få fira fyra mässor". Detta gäller de tre högtiderna juldagen 25 december, Guds heliga moder Marias högtid 1 januari och Trettondedag jul, Epifania 6 januari för “präster bosatta i sina stift varje gång de anser det nödvändigt till förmån för de troende”.

Enligt den kanoniska rätten kan biskopen i brist på präster “tillåta att präster för en god sak firar två mässor om dagen och även, om det pastorala behovet kräver det, tre gånger på söndagar och högtider”. Fler än tre är alltså inte tillåtna. Men med detta nya dekret tillåts upp till fyra mässor under juldagen, Guds heliga moder Marias högtid och Trettondedag jul för att ge de troende möjligheten att delta i mässan i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittospridning av covid-19.

17 december 2020, 10:41