Sök

Kardinal Luis Antonio Tagle Kardinal Luis Antonio Tagle  

Kardinal Tagle: Skapelsens tid för att vårda naturen

I en video sänder prefekten för Kongregationen för folkens evangelisering ut ett budskap för Skapelsens tid, månaden för att medvetandegöra vikten av vården av naturen. Kardinal Tagle säger att vi ofta beter oss som “ägare” av naturen och glömmer bort att vi är ”vårdare” av den.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Skapelsens tid firas i år mellan 1 september och helige Franciskus festdag 4 oktober. Prefekten för Kongregationen för folkens evangelisering och ordförande för Caritas Internationalis kardinal Luis Antonio Tagle har sänt ut ett videobudskap, där han uppmuntrar kristna att se Gud i skapelsens skönhet. Budskapet spelades in inför denna månad, men då det visade sig att kardinalen strax därpå bar på coronavirussmittan, men var symtomfri, stannade videoproduktionen upp av säkerhetskäl och videon publicerades först 2 oktober.

Vårdare, inte ägare

Kardinal Tagle inbjuder den universella kyrkan att fira Skapelsens tid. ”Det är en liturgisk tid – förklarar han – för att i bönen och särskilt i eukaristin fira skapelsens goda, som är ett tecken på Guds generositet och kärlek. Det är även en inbjudan att återupptäcka vår kallelse som skapelsens vårdare. Mycket ofta blir vi ägare och beter oss som ägare och glömmer bort att vi är vårdare."

Med en röst

Det handlar om en tid för kristna att fira enade, “med en röst”, men det är inte en tid bara för kristna. ”Det är ett firande – säger Tagle – med ett tydligt socialt och ekologiskt budskap” för att sättet vi tar hand om skapelsen på, visar ”vår inställning till livet och människan”. Kardinalen avslutar med uppmuntran att leva denna tid genom att “särskilt med de fattiga fira sammankopplingen i skapelsens och mänsklighetens familj”.

“Det är en liturgisk tid – förklarar han – för att i bönen och särskilt i eukaristin fira skapelsens goda, som är ett tecken på Guds generositet och kärlek”

03 oktober 2020, 12:34