Påven Franciskus och kardinal Kurt Koch Påven Franciskus och kardinal Kurt Koch  

Kardinal Koch om två viktiga firanden på vägen mot kristen enhet

I samband med 60-årsfirandet av Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet och 25-årsfirandet av encyklikan Ut unum sint om ekumeniskt engagemang sänder kardinal Kurt Koch ut ett budskap.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kardinal Kurt Koch, ordförande för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, har sänt ut ett budskap i samband med 60-årsfirandet av sitt råd och 25-årsfirandet av Ut unum sint.

Här följer kardinalens ord:

I dessa dagar minns vi två händelser av stor vikt för kristen enhet. 25 maj för 25 år sedan pubblicerade helige påven Johannes Paulus II sin encyklika om det ekumeniska engagemanget «Ut unum sint». Med detta dokument, trettio år efter Andra Vatikankonciliet avslutades, gav han en förnyad impuls för det konciliära beslutet vad gällde katolska kyrkans deltagande i den ekumeniska rörelsen, och beskrev detta som en oåterkallelig väg för den katolska kyrkan. Och 5 juni för sextio år sedan etablerade helige påven Johannes XXII det dåvarande Sekretariatet för främjandet av kristen enhet, som 1988 omdöptes till påvligt råd. I påvens namn och å hans vägnar, för det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet en ekumenisk dialog med de andra kristna kyrkorna och kyrkliga församlingarna med målet att återfinna enheten i Kristi enda kropp som genom historien har skadats av mycket oenighet. Dessa två jubileum visar hur det ekumeniska engagemanget ligger den katolska kyrkan varmt om hjärtat.

“Dessa två jubileum visar hur det ekumeniska engagemanget ligger den katolska kyrkan varmt om hjärtat.”

05 juni 2020, 08:28