Amazonas Amazonas 

Påven Franciskus "stora drömmar" för Amazonas

Påvens blick på regionen: konkreta vägar för en mänsklig ekologi som tar hänsyn till de fattiga, för att värdesätta kulturerna och för en missionerande kyrka med Amazonas ansikte.

Andrea Tornielli – Vatikanstaten

”Drömmen är en privilegierad plats att söka sanning på. Och till och med Gud har valt att tala i drömmar många gånger." Dessa ord som påven Franciskus uttalade i december 2018 under en predikan i Sankta Martas kapell med hänvisning till den helige Josef, en tyst och konkret man, hjälper oss att förstå påvens blick på Amazonas genom den post-synodala uppmaningen. En text skriven som ett kärleksbrev, där citat från poeter finns i överflöd för att hjälpa läsaren att komma i kontakt med den underbara skönheten i regionen men också med det dagliga dramat. Varför ville Roms biskop med en synod begränsad till en specifik region ge den ett universellt värde? Varför berör Amazonas och dess öde oss?

Man får svaret när man bläddrar igenom uppmaningens sidor. Först och främst för att allt är sammanknutet: balansen på vår planet beror även på Amazonas hälsotillstånd. Och eftersom vården av personer och ekosystem inte kan separeras, bör varken förstörelsen av urbefolkningarnas mänskliga och kulturella rikedom eller utvinningspolitiken som skövlar skogar lämna oss likgiltiga. Men det finns ett annat element som gör Amazonas universellt. På något sätt förutspår dynamiken som manifesterar sig där, utmaningar som ligger framför oss: effekterna av en globaliserad ekonomi och ett allt mindre hållbart finansiellt system på människors liv och miljön; samexistens mellan djupt olika människor och kulturer; migration; behovet av att skydda skapelsen som riskerar att bli oåterkalleligt skadat.

"Querida Amazonia", huvudpersonen i Franciskus kärleksbrev, representerar först och främst en utmaning för kyrkan, som kallas att hitta nya sätt att evangelisera på, och förkunna hjärtat i det kristna budskapet, den kerygma som närvarandegör den Barmhärtige Guden, som älskade världen så mycket att Han offrade sin Son på korset. Människorna i Amazonas är inte sjukdomen som måste bekämpa för att bota miljön. Folken med ursprung i Amazonas måste bevaras med sina kulturer och traditioner. Men de har också rätt till Evangeliets vittnesbörd. De bör inte uteslutas från missionen, från pastoralvården i en kyrka som är väl representerad av de många gamla missionärernas solbrända ansikten, kapabla att resa i dagar med kanot bara för att träffa små grupper av människor och förena dem i Guds omsorg genom sakramentens förnyande tröst.

Med sin uppmaning vittnar påven Franciskus om en blick som går utöver den polemiska dialektik som reducerade synoden till en folkomröstning om möjligheten att ordinera gifta män till präster. Denna fråga har diskuterats under en lång tid och det kommer fortsätta i framtiden, eftersom en "perfekt och evig avhållsamhet" inte "krävs av prästerskapets natur", vilket Andra Vatikankonciliet sa. En fråga som Petri efterträdare, efter att ha bett och mediterat över, beslutat att svara på, inte genom att tillhandahålla förändringar eller ytterligare möjligheter till undantag, från de som redan förutses av den nuvarande kyrkliga disciplinen, utan genom att utgå från det väsentliga. Från en tro som lever och inkarneras, från en förnyad missionsanda, nådens frukt, där man lämnar utrymme för Guds handling, och inte lutar sig mot marknadsföringsstrategier eller kommunikationstekniker för religiösa influencers.

"Kära Amazonas" kräver ett "specifikt och modigt" svar genom en omprövning av organisationen och de kyrkliga ministerierna. Uppmaningen kallar hela den katolska kyrkan till ansvar, att känner såren hos dessa folk och svårigheterna hos församlingarna som inte kan fira söndagens Eukaristi och till att reagera generöst, genom att skicka nya missionärer, värdera nya karismer och fokusera på nya uppgifter och icke vigda ministerier, att stabilt anförtros till lekmän, män och kvinnor. Med hänvisning till de sistnämndas oersättliga bidrag påminner Franciskus om att i Amazonas överfördes tron, och hölls vid liv tack vare närvaron av "starka och generösa" kvinnor utan att "någon präst passerade i trakten".

12 februari 2020, 12:00