Vård av äldre Vård av äldre 

Palliativ vård. Internationell konferens i Vatikanen

Religioner och medicinsk etik lägger grunden för en allians som främjar varje sjuk persons värdighet och rätt till vård. Under det internationella symposiet i Vatikanen kommer man att fokusera på äldres mentala hälsa och pallativ vård för barn.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Ge varje liv värde, främja vårdkulturen och stå emot slit och slängkulturen, som särskilt äldre drabbas av. Om detta kommer man att tala om vid den internationella konferensen 11-12 december i påvliga universitetet Augustinianum “Religion och medicinsk etik: Pallativ vård och mental hälsa vid åldrande” och som organiseras av Påvliga livsakademien i samarbete med World Innovation Summit for Health (WISH) som står under Quatar-stiftelsen

Dokumentet undertecknat av religiösa ledare

Konferensen är ett led i Påvliga livsakademiens engagemang och i påven Franciskus läroämbete. Redan 2015, vid en konferens i Vatikanen om pallativ vård, betonade påven vikten av denna för att värdera personen. 28 oktober i år undertecknade också representanter för de tre abrahamitiska religionerna det så kallade Position Paper om livets slutfas och pallativ vård.

“undvika att en åldrande befolkning leder till en kultur av dödshjälp, motiverad av ekonomiska skäl”

Presentation i pressrummet

Över 250 experter från hela världen samt representanter för olika religioner, läkare, forskare och bioetiker kommer att delta i konferensen. På tisdagen presenterade msgr Vincenzo Paglia, ordförande för Påvliga livsakademien konferensen i Heliga Stolens pressrum tillsammans med Sultana Afdhal och Kamran Abbasi respektive verkställande direktörer för WISH och British Medical Journal.

Åldrande befolkning

Msgr Paglia presenterade initiativet och hänvisade till det man uppnått vid tidigare konferenser som har organiserats av livsakademien på samma tema, med gemensamma deklarationer mellan olika religioner om gemensamma värden. Det handlar om aktuella historiska utmaningar som en åldrande befolkning. Msgr Paglia sa att man måste bemöta faktumet att medellivslängden nu är högre i världen och att det är absolut nödvändigt att vården och ländernas system anpassas till detta, för att undvika att en åldrande befolkning leder till en kultur av dödshjälp, motiverad av ekonomiska skäl. Han betonade att man alltid måste vårda även om man inte längre kan läka en person.

Policydokument om pallativ vård

Msgr Paglia berättade även att man ska presentera en vitbok, ett policydokument, under konferensen för främjandet av spridningen av pallativ vård i världen och som har ställts samman av en internationell expertgrupp. Han förklarade att de gemensamt har viljan att främja denna vård.

Äldre och barn i fokus

Under konferensen kommer man att fokusera på äldres mentala hälsa men även pallativ vård för barn. Man kommer även att reflektera över religioners och trons bidrag på området och hur man i en bredare dimension, som omfattar såväl fysiska men även känslomässiga och andliga synvinklar, kan stå vid sjuka personers sida.


 

11 december 2019, 11:13