Påven Franciskus: Låt oss alltid minnas påven Wojtyłas vädjan att öppna dörrarna för Kristus

Påven Franciskus tweet på Johannes Paulus II:s liturgiska festdag påminner om den helige påvens vädjan, då han inledde sitt pontifikat för 41 år sedan.

"Vi tackar Herren för allt gott som har gjorts i världen och i hjärtan genom Johannes Paulus II:s ord, verk och helighet. Låt oss alltid minnas hans vädjan: Öppna dörrarna till Kristus!".

Det var den 22 oktober 1978, dagen för början på Johannes Paulus II:s pontifikat, efter att han valts den 16 oktober.

Valet av påven Wojtyła till Petri efterföljare

Valdagen markeras av den första hälsningen och den första välsignelsen: "De mest eminenta kardinalerna – sa den nyvalde påven - har kallade en ny biskop till Rom. De kallade honom från ett avlägset land ... men alltid i nära kommunion i tro och kristen tradition. Jag blev rädd att få denna utnämning, men jag gör det i en anda av lydnad till vår Herre Jesus Kristus, och i full förtroende för hans moder, den heligaste Jungfru Maria.”

Valet av Johannes Paulus II

Öppna dörrarna!

Några dagar senare, uttalade Johannes Paulus II dessa ord i sin predikan: "Var inte rädda för att välkomna Kristus och acceptera hans kraft! Hjälp påven och alla de som vill tjäna Kristus, och med Kristi kraft, att tjäna människan och hela mänskligheten! Var inte rädd! Öppna, ja slå upp dörrarna för Kristus! Öppna staternas gränser för hans frälsande kraft - öppna de ekonomiska och politiska systemen, kulturens vida fält, civilisationerna och utvecklingen. Var inte rädda! Kristus vet "vad som finns i människan". Bara han vet!".

Dina tjänares tjänare

Den dagen höjde Johannes Paulus II också "en innerlig, ödmjuk och förtroendebön": "O Kristus! Låt mig bli din makts tjänare! Tjänare av din ljuva makt! Tjänare av din makt som inte känner till någon solnedgång! Gör mig till din tjänare! Ja, till dina tjänares tjänare".

22 oktober 2019, 18:04