Fängelse i Venezuela Fängelse i Venezuela 

Krigsfångar. Kyrkan för skyddet av internationell rätt

De är Guds barmhärtiga kärleks vittnen i situationer där personers dignitet ofta trampas ner – så beskriver kardinal Turkson militärkaplanernas roll i världen. Prefekten för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling öppnade så på tisdagen 29 oktober en kurs i Rom för katolska militärkaplaner.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

‘Frihetsberödvandet i väpnade konflikter. Militärkaplaners mission’ är temat för den femte internationella kursen för katolska militärkaplaner om internationella mänskliga rättigheter som pågår i Augustianum i Rom.

Militärkaplaners roll

Kardinal Peter Turkson prefekten för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling inledde kursen med ett tal där han underströk militärkaplanens roll: ”Han är ett vittne, med ord och liv, om kyrkans omsorg och om den barmhärtiga kärleken till Gud som inte utesluter någon”. Kardinalen framhöll den smärtsamma tendens som tyvärr drabbar fångar och även dem i konfliktsituationer. Det handlar om otillräckliga interneringsplatser som är skadliga för den personliga värdigheten och som "många gånger förvandlas till en scen för nya brott ".

Försvar av humanitär rätt

I kursen deltar 130 kaplaner från 70 olika länder och detta berättar man är ett rekord. Ansvarig det internationella kontoret för Biskopskongregationens militärordinariat f Giulio Cerchietti berättar att målet med kursen är att anpassa, utbilda och förbereda specialiserad personal som arbetar inom det militära området för att skydda de principer som stöds av kyrkan och för att försvara humanitär rätt.

Kyrkans oro

Han berättar att krigsfångar ofta utsätts för övergrepp mot mänskliga rättigheter och understryker: ”Personen måste förbli just en person även i krigssituationer. De grundläggande och primära garantierna ska respekteras. Detta är kyrkans stora oro och anledningen till att utbilda sin personal och militärkapellanerna. Om det behövs, måste de även ha styrkan att göra anmälningar”.
 

31 oktober 2019, 16:22