Kardinal Pietro Parolin Kardinal Pietro Parolin  

Kardinal Parolin: Dialog, reform och nedrustning för att bemöta internationella utmaningar

Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin talade vid en presskonferens om påvens kommande resa till Japan men även om konflikterna i Syrien och Irak.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

På tisdagen 29 oktober deltog kardinal Pietro Parolin i en presskonferens för släppet av msgr Dario Viganòs nya bok om outgivna filmer vid Vatikanens filmbibliotek, som hölls vid Italiens ambassad vid den Heliga Stolen. Som svar på journalisternas frågor talade kardinalen, vid sidan av bokpresentationen, om aktuella internationella frågor som situationen i Syrien och påven Franciskus kommande resa till Japan.

Dialog i Syrien och Irak

Vad gäller Syrien och den fortgående konflikten i landet framhöll kardinal Parolin att Heliga Stolen alltid insisterar på vikten av dialog och förhandlingar för att lösa problem som leder till människors lidande. Han sa att även om IS krig har förklarats vara över måste man genom reformer utrota den kultur som har gett upphov till konflikten. Till exempel folket i Iran ber om detta, berättade han och förklarade att man endast så kan undvika att liknande konflikter uppkommer.

Till Japan för vädjan om nedrustning

På journalisters frågor om påven Franciskus kommande resa till Thailand och Japan 19-26 november berättade kardinal Parolin att den planeras mycket noggrant av påven. Detta blir påvens andra resa till bortre Asien, efter den till Myanmar och Bangladesh. Kardinalen berättade att det centrala temat i resan till Japan är vädjan om avrustning. Han sa att man ser en tendens att upprusta i stället för att använda resurser till en utveckling av samhället.


 

30 oktober 2019, 11:58