Sök

Natur Natur 

"Skapelsens tid": en månad för bön och ekumeniska initiativ

Det globala ekumeniska initiativet är ett utmärkt tillfälle att skydda vårt gemensamma hem, vara dess väktare och förvalta dess gåvor. Uppmaningen kommer från kurians avdelning för Integrerad Mänsklig Utveckling och stift i världen svarar.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

"Vi deltar alla i skapelsens tid!" Det är uppmaning som avdelningen för Integrerad Mänsklig Utveckling har sänt i ett brev till alla biskopar. Inbjudan är att delta i denna speciella världsvida ekumeniska händelse för att skydda vårt gemensamma hem. Initiativet varar i en månad.

Fira livet, skydda skapelsen

Kurian förenar sig i uppmaningen för klimatet tillsammans med det den Katolska Världsrörelsen för klimatet, och Pan-Amazonian Church Network, och inbjudan riktas till alla kyrkliga kommuniteter för att fira livet och skydda Guds skapelse. En text med bilder erbjuder idéer för att delta i initiativet: från tillbedjan och bönemöten, insamling av skräp, till att kräva en förändring av politiken för att begränsa den globala uppvärmningen; och bilda kommittéer för att främja integrerad ekologi och delta genom att sätta Laudato si i praktiken.

Många stift och församlingar runt om i världen planerar redan sina initiativ. Skapelsens tid är ekumenisk, och delas av den anglikanska gemenskapen, Lutherska Världsförbundet, kyrkans världsråd och den evangeliska alliansen.

18 juni 2019, 16:22