För 14 år sedan dog Johannes Paulus II

För fjorton år sedan dog Johannes Paulus II. Det var den 2 april 2005, på kvällen, som kardinal Sandri tillkännagav att "den älskade påven hade återvämt till Faderns Hus". Petersplatsen var fylld av bedjande människor som sedan dagar följde påvens sista tid i livet.

Klockan 21,37 avled Johannes Paulus II och en stund senare kom en liten skara kardinaler ut på Peterskyrkans trapp och meddelade folkskaran. ”Vi känner oss faderlösa, sa kardinal Sandri, vilket var den upplevelse många hade efter en påve vars pontifikat varade i 27 år.

Den 2 april var år 2005 dagen före Barmhärtighetens söndag, som infaller på påskoktaven. Den helige Johannes Paulus II var mycket fäst vid denna vördnad, och det var efter den första vespern till denna söndag som han lämnade jordelivet. Det var även den dagen påven Benedictus XVI saligförklarade honom, 2011, och som påven Franciskus helgonförklarade honom 2014.

03 april 2019, 10:08