Sök

Kardinal Parolin talar vid mötet i universitetet Gregoriana Kardinal Parolin talar vid mötet i universitetet Gregoriana 

Kardinal Parolin: Praktiskt genomföra avtalet med Kina

Statssekreterare kardinal Parolin talade vid invigningen av möte om avtal mellan Heliga Stolen och andra länder som hölls i universitetet Gregoriana i Rom 28 februari-1 mars. Han sa att det provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Kina kräver mycket arbete som han hoppas ska göra Kyrkan i landet gott. Snart följer nya avtal med afrikanska länder.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Nu är det viktigt att genomföra det provisoriska avtalet om utnämning av biskopar i Kina och få det att fungera i praktiken” sa kardinal Pietro Parolin till Vatican News efter mötet i Gregoriana.

Från trosstat till religionsfrihet

Det internationella mötet 1 februari -1 mars i universitetet Gregoriana i Rom bar temat: “Avtalen mellan Heliga Stolen och staterna (XIX-XXI seklerna). Modeller och förändringar: från trosstat till religionsfrihet”. Vad gäller avtalet med Kina underströk kardinal Parolin att “det är ett fall av eget slag för att det har uppnåtts mellan två parter som ännu inte ömsesidigt erkänner varandra”.

Han påminde om att katolska kyrkan i dessa bilaterala avtal inte ska verka som försvarare av tron utan fullgöra sitt uppdrag att vårda allas religionsfrihet och låta Kyrkan bidra till andlig och praktisk utveckling i landet och att stärka freden, enligt den konciliära konstitutionen Gaudium et spes.

Försäkra Kyrkans självständighet

Kardinal Parolin påminde även om de senaste avtalen med länder där katoliker är en minoritet, som Tunisien (1964), Marocko (1983), Israel (1993) och den senaste med palestinska ledare (2015). Han underströk att Heliga Stolen även tidigare har försökt att få till avtal med icke kristna stater och i fallen med avtal med katolska västländer har man alltid försökt att “försäkra Kyrkans självständighet mot staters försök att blanda sig i dess interna angelägenheter och vid biskopsutnämningar”.

Ett kapitel för sig är det vad gäller Heliga Stolens relation till stater som man inte har några avtal eller överenskommelser med, som många länder av ortodox tradition men framför allt de anglosaxiska länderna Storbritannien och USA eller engelskspråkiga kulturer på grund av svårigheter av kulturell natur. I dessa fall behandlar man de känsligaste frågorna genom att anta principen om respekt för det givna ordet och gentelmannaavtal och informella avtal mellan parterna. Kardinal Pietro Parolin tog upp fallet med Vietnam med vilket “avtalet om biskopsnomineringar endast är muntligt”.

Heliga Stolen fortsätter att försöka träffa avtal för samarbete mellan Heliga Stolen och stater. Bland andra har flera afrikanska länder visat intresse för detta.
 

02 mars 2019, 09:24