Försynodalt seminarium om Amazonas Försynodalt seminarium om Amazonas 

Amazonassynoden: Att värdesätta kulturer berikar Kyrkans enhet

Ett studieseminarium för att förbereda den kommande Amazonassynoden 6 - 27 oktober har just avslutats. Kardinal Hummes: “Tiden för kolonialisering av ursprungbefolkningar är slut”. Kardinal Baldisseri: “Vi tar med alla världens ‘Amazonas’ i synoden, där utnyttjandet av miljön förintar dem som bor där”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Vi måste vandra enade i Kyrkan, som vänner och bröder och systrar och i respekt för våra olikheter. Att värdera alla kulturer och inte bara den i väst utan även Amazonas urinvånares, är inte ett hot för Kyrkans enhet utan berikar den, för att en enda kultur kan inte uttömma och representera evangeliets rikedom.” Detta säger kardinal Claudio Hummes, ordförande för Kyrkans nät i Amazonas REPAM strax efter att studieseminariet för förberedandet av den kommande Amazonassynoden 6 - 27 oktober hade avslutats.

“Kardinal Hummes säger att Kyrkan tidigare har gjort felet att vilja kolonialisera ursprungsfolken med västkulturen och inte sett att de har och hade en kontakt med Gud och trancendens”

Under seminariet har man talat om problematiken på såväl nationell som universell nivå med fokus på ny vandringar för Kyrkan och för en integrerad ekologi. Kardinal Hummes säger att Kyrkan tidigare har gjort felet att vilja kolonialisera ursprungsfolken med västkulturen och inte sett att de har och hade en kontakt med Gud och trancendens. Han berättar att konciliet också har erkänt felet och att urbefolkningen vet detta.

Universellt problem

Även kardinal Lorenzo Baldisseri, biskopssynodens sekereterare som har koordinerat seminariet, förklarar att de inte bara har talat om Skapelsen och Amazonasområdet utan även om personerna som bor där och om att dessa folk förintas. Han betonar att det är ett världsproblem och inte bara regionalt eftersom 25 procent av luften som vi andas på jorden kommer från Amazonas regnskog och 20 procent av allt dricksvatten från dess floder. Han lägger avslutningsvis till att det finns många andra ’Amazonas’ i världen som står inför liknande problematik i såväl Afrika, Asien som Oceanien och som Kyrkan också engagerar sig i.
 

28 februari 2019, 12:28