Sök

Kardinal Pietro Parolin och Sydkoreas president Moon Jae-in under fredsmässan för den koreanska halvön Kardinal Pietro Parolin och Sydkoreas president Moon Jae-in under fredsmässan för den koreanska halvön 

Mässa för den koreanska halvön. Kard. Parolin: Frid är först och främst Guds gåva

Friden är en mission i dagens värld som bär på lidande och motgångar, lär oss påven Franciskus. Kardinal Pietro Parolin höll i mässan i Peterskyrkan som tillägnades bön för den koreanska halvön i Sydkoreas presidents närvaro.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Gud universums skapare, ge den oroliga mänskligheten den sanna fridens gåva att känna igen en glädje utan skuggor som tecken på Din barmhärtighet”. Så bad Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin vid mässan i Peterskyrkan på onsdagskvällen 17 oktober för fred på den koreanska halvön i närvaro av president Moon Jae-in , som torsdag 18 oktober tas emot i audiens hos påven då påven kommer att sända ett budskap till Nordkoreas president Kim Jong-un.

“Gud universums skapare, ge den oroliga mänskligheten den sanna fridens gåva att känna igen en glädje utan skuggor som tecken på Din barmhärtighet”

 

Kardinal Parolin utgick från Jesu ord då han vände sig till presidenten, sina biskopsbröder och närvarande från den diplomatiska kåren; de första orden som Jesus ägnade sina lärjungar efter uppståndelsen och de som han uttalade vid den sista måltiden: "Frid vare med er" och sedan " Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh 14:27) Friden som Herren ger människans hjärta “är mysteriet som enar korsets uppoffring med uppståndelsens förnyande kraft” sa kardinalen.

Kardinalen talade om Jesu ord och underströk vikten av att be om Guds frid i den svåra verkligheten som särskilt den koreanska halvön lever i, så att ordet frid återigen kan genljuda efter många år av spänningar och uppdelning.

Frid är Guds gåva

Han talade om hur man genom sina vardagliga val väljer friden, rättvisan och solidariteten genom rättigheter och värdighet och vård av de svagaste, men att friden för oss troende först och främst är en gåva som kommer från Gud själv.

Guds gåva är inte en abstrakt idé utan en konkret upplevd erfarenhet mitt i motgångar, sa kardinalen och nämnde att påven Franciskus ofta ber oss om att se upp med att inte bedövas av världen och inte se en annan av livets verkligheter, nämligen korset. Friden som kommer från Gud ”övergår våra rent världsliga förväntningar och är inte resultatet av en enkel kompromiss, utan en ny verklighet som omfattar alla livets dimensioner, även korsets mystiska och de oundvikliga lidandena på vår jordiska vandring. Därför lär den kristna tron oss att en frid utan korset är inte Jesu frid.”

“Därför lär den kristna tron oss att en frid utan korset är inte Jesu frid”

Kardinalen citerade vårt nya helgon Paulus VI:s inbjudan att “utbilda världen att älska freden och skapa och skydda den” och att “i dagens människa och kommande generationer uppväcka fredens mening och kärlek som grundas på sanningen, rättvisan, friheten och kärleken”.

Friden är en mission i dagens värld

Avslutningsvis bad kardinal Parolin till Herren om “nåden att göra freden till en äkta mission i dagens värld, genom att ha tilltro till Kristi kors mystiska kraft och hans uppståndelse. Med Guds nåd, blir förlåtelsens väg möjlig, valet till broderskap ett konkret faktum och friden en delad framtidsvision även i olikheter”.

Efter mässan höll den sydkoreanska presidenten Moon Jaein Moon ett tacktal där han uttryckte sin djupa tacksamhet till kardinal Parolin för att personligen fira denna mässa. Han tackade även påven Francsikus, som i sin bön har stött ”resan” mot ett närmande mellan de två koreanska länderna och har gett koreanerna, som vill ha fred och som har återupptäckt sitt broderskap, hopp och mod.

“Med Guds nåd, blir förlåtelsens väg möjlig, valet till broderskap ett konkret faktum och friden en delad framtidsvision även i olikheter”

 

18 oktober 2018, 09:23