Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

Heliga Stolens uttalande om McCarrickfallet

I ett uttalande från Heliga Stolens pressrum nämner man de steg som har lett fram till att kaldinal McCarricks lämnar kardinalskollegiet. Heliga Stolen kommer med tiden att avslöja slutsatserna i ärendet. Ingen tolerans för övergrepp och eller att de blir dolda.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Efter publiceringen av anklagelserna mot ärkebiskop Theodore Edgar McCarrick, är påven Franciskus medveten och oroad över den förvirring som det orsakar hos de troende och han har beordrat att ge följande uppdatering:

I september 2017 rapporterade New Yorks stift till Heliga Stolen att en man anklagade den dåvarande kardinal McCarrick om att ha begått övergrepp på honom på sjuttiotalet. Påven uppmanade till en grundlig förundersökning, som utfördes av New Yorks stift, i slutet av vilken den relativa dokumentationen skickades till Troskongregationen. Eftersom det under undersökningen samtidigt framkom fler allvarliga anklagelser accepterade påven kardinalens avgång från kardinalskollegiet, och förbjöd honom att utöva offentlig verksamhet samt att han var skyldig att leva ett liv i bön och botgöring.

Heliga Stolen kommer tids nog att meddela slutsatserna i McCarrick ärendet, läser vi i kommunikén som även avsikten att behandla övriga anklagelser, noggranna förundersökningen av all dokumentation gällande den amerikanska kardinalen i Heliga Stolens arkiv, för att fastställa alla relevanta fakta, placera dem i sitt historiska sammanhang och utvärdera dem objektivt.

Påven Franciskus har sagt att "vi kommer att följa sanningen, varhelst den kan leda oss" (Philadelphia, 27 september 2015). Både övergrepp och deras täckning kan inte längre tolereras och biskoparna som har begått dem eller täckt dem representerar en form av klerikalism som är allt mer acceptabel.

Påven förnyar brådskande inbjudan att gå samman för att bekämpa det allvarliga problemet med övergrepp inom och utanför kyrkan och för att förhindra ytterligare sådana brott begås mot de mest oskyldiga och mest utsatta i samhället. Han har kallat ordförandena i världens biskopskonferenser till Vatikanen i februari för att tala om övergrepp, samtidigt som han uppmanar till bot med orden i hans senaste Brev till Guds folk:

"Det enda sättet vi kan svara på denna onda som den har tagit många liv och lever det som en uppgift som involverar oss och påverkar oss alla som Guds folk. Denna medvetenhet om att känna en del av ett folk och en gemensam historia kommer att göra det möjligt för oss att känna igen våra synder och misstag från det förflutna med en penitential öppning som gör det möjligt att förnya sig inom" (20 augusti 2018).

09 oktober 2018, 16:09