Sök

Påven Franciskus har skickat ett meddelande till en konferens i Hiroshima om "AI-etik för fred", där han betonar den symboliska betydelsen av att diskutera fred i en stad som är märkt av atombombningar. Påven Franciskus har skickat ett meddelande till en konferens i Hiroshima om "AI-etik för fred", där han betonar den symboliska betydelsen av att diskutera fred i en stad som är märkt av atombombningar. 

Påven: Ompröva utvecklingen av dödliga autonoma vapen

Påven Franciskus har skickat ett meddelande till en konferens i Hiroshima om "AI-etik för fred", där han betonar den symboliska betydelsen av att diskutera fred i en stad som är märkt av atombombningar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus har sänt ett meddelande till mötet "AI Ethics for Peace" som pågår i Hiroshima, Japan, 9-10 juli, där han understryker att det är "av stor symbolisk betydelse" att diskutera fred och artificiell intelligens i just denna i Hiroshima, som fortfarande lider av konsekvenserna av atombomben som föll staden i augusti 1945.

AI och fred

Artificiell intelligens och fred är två frågor av yttersta vikt, betonar påven och påminner om sin senaste vädjan i denna fråga till de politiska ledarna för det senaste G7-mötet. Under det mötet betonade påven vikten av att bevara beslutsfattandet i mänskliga händer snarare än att förlita sig på maskiner: "maskinen gör ett tekniskt val bland flera möjligheter baserat antingen på väldefinierade kriterier eller på statistiska slutsatser. Människan däremot väljer inte bara, utan är i sitt hjärta kapabel att ta beslut".

Riktiga beslut

Han förklarar att riktiga beslut kräver mänsklig visdom och utvärdering och att en övertro på artificiell intelligens kan undergräva den mänskliga värdigheten. Detta såg vi i Hiroshima och i dagens konflikter i världen hör vi mer och mer om denna teknik.

"Vi, förenade som bröder och systrar, påminner världen om att det ... är brådskande att ompröva utvecklingen och användningen av anordningar som de så kallade 'dödliga autonoma vapnen' och i slutändan förbjuda användningen av dessa". Påven betonade som många gånger tidigare: "Ingen maskin får någonsin välja att ta livet av en människa".

Rättvis lagstiftning

Det är viktigt att vi "erkänner bidraget från folkens och religionernas kulturella rikedomar i lagstiftningen kring artificiell intelligens". Detta, betonar påven, "är nyckeln till ett framgångsrikt åtagande för en klok hantering av teknisk innovation".

Slutligen uttrycker påven sin förhoppning om att mötet "AI Ethics for Peace" i Hiroshima ska "bära frukt för att skapa broderskap och samarbete". Påven ber för att "var och en av oss ska bli ett verktyg för fred i världen".

10 juli 2024, 12:13