Sök

Tre kvinnors reflektioner i centrum för C9:s överläggningar Tre kvinnors reflektioner i centrum för C9:s överläggningar  (Vatican Media)

Tre kvinnors reflektioner i centrum för C9:s överläggningar

Vid kardinalsrådets två dagar långa arbetssession, som avslutades den 18 juni, låg fokus på kvinnors roll i kyrkan och på frågan om skydd av minderåriga. Kardinalerna Ambongo och Gracias: Det finns många möjligheter för kvinnor att utveckla sitt ledarskap i kyrkan. Nästa möte är planerat till december.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kardinalsrådets möte i veckan präglades av reflektioner kring kvinnors roll i kyrkan. En ordenssyster och två kvinnliga lekmän gjorde en rad inlägg inför påven och de nio kardinalerna, C9.

Tre kvinnor

Vatikanens presstjänst meddelade på eftermiddagen den 18 juni att talarna var syster Linda Pocher, FMA, professor i teologi vid Påvliga fakulteten för pedagogisk vetenskap Auxilium, som inledde samtalen, följd av Valentina Rotondi, professor vid SUPSI i Lugano och forskare vid sociologiska institutionen, Nuffield College vid Oxford University och vid NeuroMI-centret vid Bicocca University i Milano, samt Donata Horak, professor i kanonisk rätt vid Studio Teologico Alberoni i Piacenza, knutet till det påvliga universitetet Angelicum.

I sitt anförande, skriver presstjänsten, framhöll professor Rotondi "en vision av ekonomin som omsorg och god förvaltning i samband med en djupgående relation mellan generationerna", medan Donata Horak för sin del pekade på "olika motsättningar, som rättvisa och barmhärtighet, rådgivande makt och beslutande makt, hierarkisk princip och ecklesiologi om gemenskap, demokratisering och monarkisk modell, inom ramen för en bredare reflektion kring kanonisk rätt".

Moderskap i kyrkan som bör värdesättas

Talen väckte också funderingar hos de närvarande kardinalerna och två av dem ville i slutet av C9-mötet för Vatikanens medier lyfta fram några aspekter som hade framkommit i ämnet under konciliet. Kardinalen och ärkebiskopen av Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu, påminde om att gårdagens möte var fjärde gången som en diskussion om kvinnans roll i kyrkan hade hållits. "Här i kyrkorna är fler än hälften av dem som deltar i firandet kvinnor", men när det gäller deras ansvarsområden "är de få", konstaterade han. Efter alla dessa möten, säger hon, har det blivit tydligt för oss att dessa ansvarsområden måste växa, men, påpekar hon, inte i en "militant" mening utan enbart för att, som påven säger, "kyrkan är en kvinna" och det finns ett "moderskap" som måste värdesättas i kyrkans gemenskap.

Kvinnligt ledarskap - många möjligheter

Kardinal Oswald Gracias, ärkebiskop i Bombay, höll med om att kvinnorna har en viktig roll som behöver stärkas. "Jag kommer från Indien och i vissa områden har kvinnor liten betydelse, de är 'andra klassens medborgare', och därför arbetar kyrkan" för att ge dem "rätt position i familjen, i samhället och i politiken". I kyrkan, i själva den kanoniska rätten, "finns det många möjligheter" för en kvinnlig ledarskapsprofil och min erfarenhet har visat mig "många gånger" att kvinnor har kunnat ta upp frågor med en "synvinkel som män inte hade tänkt på". Jag hyser "stort hopp" om att detta kommer att utvecklas.

Skydd av minderåriga och kriser i världen

I övrigt tog kardinal O'Malley, enligt Vatikanens presstjänst, upp "de perspektiv som öppnats genom arbetet i kommissionen för skydd av minderåriga när det gäller skyddsåtgärder" och kardinal Gracias, "biskopskonferensernas verksamhet och arbetssätt". Slutligen gavs utrymme åt "situationen i de olika delar av världen som rådets kardinaler kommer ifrån, med särskild uppmärksamhet på pågående konflikter". C9 möts härnäst i december 2024.

 

20 juni 2024, 13:09