Sök

Påven Franciskus under Angelus Påven Franciskus under Angelus   (Vatican Media)

Påvens Angelus: ”Vänta tillitsfull på att Herrens frön växter”

Under söndagens Angelus förklarade påven Franciskus hur Guds rike är som en bonde som sår frön som tyst och stadigt spirar och växer till mognad, precis som Herren lägger sitt ord och sin nåd som frön i oss och hjälper vår tron att växa och mogna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sina reflektioner innan han ledde Angelusbönen på söndagen, förklarade påven Franciskus hur Jesus i dagens evangelium beskriver Guds rike genom bilden ett frö som planteras, gror, växer och mognar. Herren inbjuder oss att "vänta tillitsfulla", sa påven, eftersom hela processen tar tid och kräver vårt förtroende och samarbete.

Mirakel i arbete

Även om fröna är av god kvalitet och jorden väl förberedd behöver en bonde tålamod och tillit, konstaterade påven, eftersom växterna inte spirar omedelbart. Så småningom öppnar sig fröna och skotten spirar genom jorden och växer för att ge en riklig skörd. Detta avslöjar det underjordiska miraklet som pågår, förklarade påven. Växtens stora utveckling sker osynligt över tid blir sen äntligen synlig, tillade han, en process som inte bara kräver tålamod. Man måste även vårda marken, vattna den och hålla den klar så länge plantorna spirar.

Frön - Guds ord och nåd

Så beskriver evangeliet Guds rike, fortsatte påven: "Herren sår i oss sitt ords och sin nåds frön, goda och rikliga frön, och sedan, utan att någonsin upphöra att följa oss, väntar han tålmodigt." Herren bryr sig alltid om oss under vår tillväxtprocess, med en Faders förtröstan, sa påven, men Herren ger oss tid så att dessa frön kan öppna sig, växa och utvecklas till när de "bär de goda gärningarnas frukt”. Herren önskar att ingenting går förlorat och att "allt ska nå full mognad", precis som kornen i evangeliet.

Så evangeliet

Herren lär oss också att "så evangeliet med tillförsikt var vi än är", sa påven, och sedan vänta tålmodigt medan fröet växer och bär frukt i oss och i andra. Tillitsfullt tålamod är nyckeln, betonade han, för att inte ska bli avskräckta när vi inte ser omedelbara resultat. "Miraklet" är ofta i verkan, bortom det yttre, och i sinom tid kommer det att bära riklig frukt, försäkrade han.

Påven uppmanade till att "så Guds ord" riktigt i våra liv, med tillit, och om vi förlorar tålamodet när vi inte ser omedelbara resultat, veta  att vi lugnt måste anförtro alla våra ansträngningar till Herren.

"Må Jungfru Maria, som välkomnade och fick Ordets frö att växa inom sig, hjälpa oss att så evangeliet, generöst och tillitsfullt.

17 juni 2024, 15:37