Sök

Påven tog emot en delegation från Lutherska världsförbundet i audiens. Påven talade om det kommande jubelåret och firandet av konciliet i Nicaea Påven tog emot en delegation från Lutherska världsförbundet i audiens. Påven talade om det kommande jubelåret och firandet av konciliet i Nicaea  (Vatican Media)

Påven till lutheranerna: Vi är alla hoppets pilgrimer

Påven tog emot en delegation från Lutherska världsförbundet i audiens. Påven talade om det kommande jubelåret och firandet av konciliet i Nicaea: "Jesus Kristus är ekumenikens hjärta".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven tog den 20 juni emot en delegation från Lutherska världsförbundet, Lwf, i audiens i apostoliska palatset. Delegationen leddes av den nya ordföranden biskop Henrik Stubkjær, som valdes 2023, och generalsekreteraren pastor Anne Burghardt. 13-18 juni höll Lwf sitt rådsmöte i Chavannes i Schweiz på temat "Allt rikare hopp", baserat på Paulus ord i Romarbrevet 15:13.

Hoppets pilgrimer - 2025 

Påven citerade dessa ord inledningsvis i sitt tal: "Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft". Han beskrev besöket som "en viktig gest av broderskap" och betonade de många tecken på hopp som tornar upp sig 2025 med jubelåret med mottot "Hoppets pilgrimer" och 1700-årsminnet av det första konciliet i Nicaea.

Jesus Kristus är ekumenikens hjärta. Han är den gudomliga barmhärtigheten förkroppsligad, och vårt ekumeniska uppdrag är att vittna om detta.

“Jesus Kristus är ekumenikens hjärta”

Gemensamt mål

Påven talade också om den "Gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran", som undertecknades den 31 oktober 1999 i Augsburg. 25-årsfirandet av detta dokument, påpekade påven, "är ytterligare ett tecken på hopp i vår försoningshistoria:

Låt oss hålla det i vårt minne som något som alltid är levande. Låt 25-årsdagen firas i våra församlingar som en fest av hopp. Lutheraner och katoliker har formulerat som ett gemensamt mål att "i allt bekänna Kristus, den ende som man kan sätta all sin tillit till, eftersom han är den ende medlare genom vilken Gud i den Helige Ande ger sig själv och utgjuter sina gåvor som förnyar allt".

Böner

Påven betonade att "vårt gemensamma andliga ursprung är 'ett dop för syndernas förlåtelse'".

Må hoppets Gud vara med oss och fortsätta att med sin välsignelse ledsaga vår dialog om sanning och nästankärlek.

Biskop Ioannis Zizioulas ord

Sedan påminde påven om den ortodoxe teologen biskop Ioannis Zizioulas som bidrog till utarbetandet av encyklikan Laudato si' och avled 2023 och kallade honom "en pionjär inom ekumeniken".

Han sa: "Vi måste vandra tillsammans: vandra tillsammans, be tillsammans och utöva kärleksgärningar tillsammans.

Avslutningsvis bad påven sina gäster att tillsammans med honom, på respektive språk, be Herrens bön.

 

21 juni 2024, 09:03