Sök

Som avslutning på den allmänna audiensen den 12 juni uppmanade Franciskus återigen att inte glömma ”det plågade Ukraina”, men inte heller Palestina, Israel, Myanmar och de många länder som befinner sig i krig Som avslutning på den allmänna audiensen den 12 juni uppmanade Franciskus återigen att inte glömma ”det plågade Ukraina”, men inte heller Palestina, Israel, Myanmar och de många länder som befinner sig i krig  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Påvens appell: Från dag ett är krig ett nederlag, låt oss kämpa för fred

Som avslutning på den allmänna audiensen uppmanade Franciskus återigen att inte glömma ”det plågade Ukraina”, men inte heller Palestina, Israel, Myanmar och de många länder som befinner sig i krig. Han påminde också om att kyrkan i morgon firar den helige Antonius av Padua, de fattigas och lidandes förkunnare och beskyddare, och uppmanade till att följa hans exempel och vara ”evangeliets trovärdiga vittnen”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

”Idag behöver vi fred, krig är alltid, från dag ett, ett nederlag”. Vid slutet av dagens allmänna audiens bad påven Franciskus än en gång alla att inte glömma ”det plågade Ukraina”, men inte heller Palestina, Israel, Myanmar och de många länder som befinner sig i krig.  Och han upprepade sin uppmaning:

Låt oss be för fred. Må Herren ge oss styrka att alltid sträva efter fred.

Bland andra hälsningar vände sig påven till deltagarna i det akademiska forumet för sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor inom energiindustrin, som anordnas av Scholas Occurrentes.

“Låt oss be för fred. Må Herren ge oss styrka att alltid sträva efter fred.”

S:t Antonius av Padua och ordet som fyller sinnet

Slutligen påminde han om att kyrkan i morgon, den 13 juni, firar den helige Antonius av Padua, präst och kyrkolärare, och önskade att ”denna framstående bekännares exempel, beskyddare av de fattiga och lidande, ska väcka en önskan hos alla att fortsätta på trons väg och efterlikna hans liv och på så sätt bli evangeliets trovärdiga vittnen”.

Påven talade om detta helgon även i sina hälsningar till de portugisisktalande pilgrimerna:

I morgon firar vi den helige Antonius, som föddes i Lissabon och som säger till oss: 'Om du läser Jesus, kommer han att fylla ditt sinne'. Det är därför jag uppmuntrar er alla att meditera över den heliga skriften. I den ger Jesus oss kraft och upplyser våra liv. Gud välsigne er! 

12 juni 2024, 12:22