Vid slutet av den allmänna audiensen den 22 maj vädjar påven Franciskus om böner för fred i denna värld ”i krig” och vänder sina tankar till Ukraina, Palestina, Israel, Myanmar och alla länder som lider av konflikter. Vid slutet av den allmänna audiensen den 22 maj vädjar påven Franciskus om böner för fred i denna värld ”i krig” och vänder sina tankar till Ukraina, Palestina, Israel, Myanmar och alla länder som lider av konflikter.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Appell vid den allmänna audiensen: Vi måste be om fred i denna tid av världskrig

Vid slutet av den allmänna audiensen den 22 maj vädjar påven Franciskus om böner för fred i denna värld ”i krig” och vänder sina tankar till Ukraina, Palestina, Israel, Myanmar och alla länder som lider av konflikter.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Vår värld är i krig. Låt oss be för fred. Påven Franciskus uttryckte sin besvikelse för de många krig som pågår i världen vid den allmänna audiensen onsdagen den 22 maj. Han hade talat om ödmjukhetens dygd i raden katekeser om dygder och laster och under sin hälsningar till pilgrimerna på Peterplatsen, uppmanade han till böner för fred i världen. 

Nästankärlek och hopp

Påven vände sina tankar till sjuka, gamla, nygifta och unga och bad:

Må den helige Ande, vars närvaro i kyrkan vi nyligen mindes vid pingsten, alltid bo i era hjärtan och hjälpa er att vara starka i tron, generösa i nästankärleken och uthålliga i hoppet.

En tid av världskrig

Detta är en tid av världskrig betonade påven sedan i sin appell:

Och vi ber om fred. Vi behöver fred. Världen befinner sig i krig. Låt oss inte glömma det plågade Ukraina som lider illa. Vi tänker på Palestina och Israel - låt detta krig få ett slut. Låt oss inte glömma Myanmar och de många länder som befinner sig i krig. Bröder och systrar, vi måste be om fred i denna tid av världskrig.

 

23 maj 2024, 07:11