Påvens audiens med den Paulinska familjen Påvens audiens med den Paulinska familjen  

Påven till den Paulinska familjen: Predika Kristus med alla tillgängliga medier

Påven Franciskus träffade medlemmar i den Paulinska familjen i samband med 50-årsdagen av deras grundare Giacomo Alberiones död. Påven kallade honom ett profetiskt vittne om uppdraget att predika Kristus med alla moderna kommunikationsmedel.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den Paulinska familjen – som består av 5 religiösa kommuniteter, 1 lekmannaförening och 4 sekulära institut – markerade 50-årsdagen deras grundare, den salige Giacomo Alberiones död, med en påvlig audiens på torsdagen.

Påven Franciskus talade till medlemmar i de olika instituten, som grundades mellan 1914 och 1959, om den karisma och det uppdrag som den italienska prästen lämnade dem, och kallade det ett utmärkt tillfälle för hela kyrkan att reflektera över den salige Alberiones arv till den nya evangelisationen.

"Med framsynt vision", sade han, "såg er grundare hur man på 1900-talet skulle förkroppsliga behovet av att 'sprida Guds ord fort’ genom att använda och uppskatta de mest effektiva redskapen och uttryckssätten som de tekniska framstegen erbjuder.”

Peka på helighetens väg

Påven påminde om Paulus VI:s ord till Paulinska familjen 1969 och prisade den salige Alberione, ”en outtröttlig apostel som kunde läsa tidens tecken för att hitta de bästa sätten att nå själar på”.

Påven Franciskus sa att dessa egenskaper fortfarande tjänar som en modell för de institut han grundade och utmanar deras medlemmar att anpassa sitt apostolat till samtidens situationer och behov.

Han tillade att aposteln Paulus kan tjäna som en outtömlig inspirationskälla för de institut som bär hans namn, vilket var salige Alberiones syfte med namnet.

"Han höll alltid aposteln Paulus som en inspiration och fader, som en modell att efterlikna i att fullständig ge sig själv till vår Herre Jesus Kristus och hans evangelium, och vägledd av hans kärlek längs helgelsens väg.”

Förkroppsliga passion och tjänst

Påven Franciskus uppmanade den Paulinska familjen att fortsätta leva den passion och tjänst som aposteln Paulus förkroppsligar, som andliga söner och döttrar till aposteln trots de olika sätt på vilka de olika instituten lever sin gemensamma karisma.

"Evangeliet kan inte levas utan passion," sa påven. "Evangeliet i 'bara ord' kommer ingenstans; evangeliet måste komma från hjärtat: passionerat.”

Modern kommunikationsteknik er predikstol

Påven noterade att de senaste decennierna har sett stora tekniska förändringar inom kommunikationsområdet, som kyrkan har anammat i olika grader.

"Femtio år efter hans födelse till himlen", sa påven Franciskus, "ger firandet av er grundare er möjligheten att erkänna det profetiska värdet av hans vittnesbörd."

Han uppmuntrade de samlade att använda den modern kommunikationens alla medel som sin "predikstol", så att "Jesus Kristus kan förkunnas för vår tids män och kvinnor med de medel som är tillgängliga i vår tid."

Bönen den viktigaste kommunikationen

Påven avslutade sitt tal med att tacka medlemmarna för deras hängivenhet och för deras ständiga bön att "Guds heliga folk ständigt ska få näring av Guds ord."

"Glöm aldrig bönen," sa han. ”Det är det viktigaste kommunikationsmedlet. Om jag talar till hela världen men inte med Herren, då kan jag lika gärna gå hem.”

"Sök endast och alltid Guds ära och frid bland folken, i allt och av hela ert hjärta - i livet och i ert apostolat”, avslutade påven Franciskus.

25 november 2021, 15:23