Påven till folkrörelser: Ni skapar hopp och formar värdighet

I ett videobudskap inbjuder påven Franciskus deltagarna i det fjärde World Meeting of Popular Movements att gå från dröm till handling och att genom solidaritet och subsidiaritet samarbeta för att bygga upp ett bättre samhälle och komma ur covid-19-pandemin som bättre människor.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Kära ‘socialpoeter’” – med denna hälsning inleder påven Franciskus sitt videobudskap till folkrörelser som riktades lördagen den 16 oktober till deltagarna i det fjärde världsmötet för folkrörelser, World Meeting of Popular Movements.

Dialog

”Jag tycker om att kalla er detta: ’socialpoeter’”, förklarar han, för att ni har "modet att skapa hopp där det inte verkar finnas något annat än avfall och utanförskap. Poesi betyder skapande och ni skapar hopp.” Detta engagemang påminner om att vi inte är fördömda att upprepa eller att bygga en framtid av utanförskap, ojämlikhet och likgiltighet, säger påven.

“att återgå till tidigare mönster vore verkligen självmordsbenäget, och om ni tillåter mig att spetsa till det, ekocid och genocid”

Han berättar att han har läst reflektionerna och vittnesbörden för detta världsmöte och tackar deltagarna för att se det stora i det lilla och det lilla i det stora och för att föra en dialog som föds i periferierna och når Rom. Han hänvisar till sina ord i encyklikan Fratelli tutti: «För att mötas och hjälpas åt behöver vi föra en dialog» (198, reds övers).

Påven säger att det behövs fler liknande möten. “Varje person, organisation, land och hela världen behöver söka dessa stunder för reflektion, urskiljning och val, därför att återgå till tidigare mönster vore verkligen självmordsbenäget och, om ni tillåter mig att spetsa till det, ekocid och genocid.”

Pandemier

Han understryker att covid-19-pandemin har avslöjat social ojämlikhet och att 20 miljoner fler personer har dragits in i livsmedelsosäkerhet sedan dess utbrott. Han varnar också för det han kallar en ”tyst pandemi”, där social media tar över och en verklig kontakt med vänner saknas. ”Teknologi kan vara ett verktyg för det goda”, ”men det kan aldrig ersätta kontakten mellan oss”, betonar påven.

Han tackar folkrörelserna för att som en ”osynlig armé” kämpa för livet "mot ett dödssystem", dela sina medmänniskors smärta och för att visa "den sanna mänsklighetens ansikte”.

Appeller i Guds namn

Sedan räknar han upp nio appeller "i Guds namn". Han vädjar till stora laboratorier att liberalisera patent och låta varje land få tillgång till vaccinet; till finansiella grupper och kreditinstitut att avstå från skulder så att fattiga länder ska kunna garantera sina folks grundläggande behov; till stora utvinningsföretag att sluta förstöra skogar, våtmarker och berg och förorena floder och hav; till stora företag att stoppa monopolistiska produktions- och distributionsstrukturer som höjer priserna och fråntar de hungriga deras dagliga bröd; och till tillverkare och återförsäljare av vapen att upphöra med sin verksamhet som stimulerar till våld och krig.

Påven ber även storföretag inom den tekonologiska sektorn om att sluta att exploatera folkens svagheter i vinstsyfte; och dem inom telekommunikationen att liberalisera tillgången till utbildningsmaterial för att hjälpa fattiga barn under karantän; media att stoppa postsanningens och den vilseledande informationens logik och en ohälsosam attraktion för skandal och bidra till mänskligt broderskap och empati; samt till maktfulla företag att stoppa blockader och unilaterala sanktioner mot länder.

Han vänder sig sedan till regeringar och politiker och uppmanar dem att representera sina folk och arbeta för det gemensamma goda och till religiösa ledare att aldrig uppmuntra till krig eller kupper i Guds namn, utan kämpa vid folkens sida så att en integrerad mänsklig utveckling blir verklighet.

Tid för handling

Låt oss tillsammans drömma drömmar “om frihet och jämlikhet, rättvisa och värdighet och drömmar om broderskap", ber påven.

Påven insisterar på att “vi inte kommer likadana ur denna kris som orsakas av pandemin. Vi kommer ur den som antingen bättre eller sämre”. ”Låt oss välja den svåra vägen”, uppmanar påven, och fogligt acceptera att det inte finns några alternativ, utan att vi måste ”komma ur den som bättre [människor]”.

“arbeta några färre timmar, så att fler personer kan få tillgång till arbetsmarknaden, är något vi behöver utforska med viss brådska”

Han föreslår riktlinjer och hänvisar till kyrkans sociallära, som han säger kan vara till hjälp för både kristna och icke-kristna, och dess principer om solidaritet och subsidiaritet och gå från dröm till handling, eftersom ”det är tid för handling”.

Påven minns att folkrörelserna vid tidigare möten har talat om konkreta åtgärder för att åstadkomma förändringar. Han nämner inkomstminimum och förkortad arbetstid och insisterar: “att arbeta några färre timmar, så att fler personer kan få tillgång till arbetsmarknaden, är något vi behöver utforska med viss brådska”.

Ställa ekonomin i folkens tjänst

Avslutningsvis uttrycker påven sin övertygelse om att “världen kan ses klarare från periferier” och att vi därför måste lyssna på och öppna dörrarna för dem som lever i periferierna och låta dem delta i arbetet. Han ber folkrörelserna att bekräfta åtagandet som gjorts i Bolivia att ”ställa ekonomin i folkets tjänst, för att bygga en varaktig fred baserad på social rättvisa och omsorg om det gemensamma hemmet”.

 
20 oktober 2021, 15:17