Sök

Vatican News
Påven under mötet med italienska apotekare Påven under mötet med italienska apotekare   (Vatican Media)

Påven till apotekare: ”Abort är mord - var inte medbrottslingar”

Påve Franciskus tog på torsdagen emot italienska apotekare inför deras nationella kongress.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus uppmanade på torsdagen apotekare att se upp för avfallskulturen och att upprätthålla etiska principer i sitt yrke. Han upprepade återigen att abort är mord.

Han tal riktade sig till cirka 150 företrädare för Italian Society of Hospital Pharmacy och för Pharmaceutical Services of Health Authority (SIFO) när de nu inleder sin 42:e nationella kongress i Rom, mellan 14-17 oktober. Kongressens tema är "Apotekare sim främjar och tolkar förändringar, nödsituationer och planering."

Den barmhärtige samarierns gästgivare

Han betonade vikten av att det nationella folkhälsovårdssystemet i arbetet att säkerställa landets gemensamma bästa och sociala tillväxt, särskilt i samband med pandemin, som förändrade organisationen och ledningen av hälso- och sjukvården.

Påven framhöll i sitt tal gästgivarens roll i liknelsen om den barmhärtige samariern och sa att han återspeglar den dagliga rutinen och den dolda tjänsten hos sjukhusapotekarna. Apotekare måste ha tålamod, kontinuitet och precision. Så kan de skapa "vardagens helighet" genom bön och kärleksfull tjänst.

För det andra, tillade han, kommer sjukhusapotekaren i omedelbar kontakt med patienter; ibland är apoteket osynliga samtidigt som de får allt att fungera.

Samvetsvägran

Den tredje punkten, sa påven Franciskus, är den etiska dimensionen både på den personliga och sociala nivån. På den personliga etiska nivån påminde han sjukhusapotekarna om att: "Ni står alltid till människolivets tjänst." Detta sade han, "kan innebära samvetsvägran, vilket inte är illojalitet, utan tvärtom trohet till ert yrke, om samvetsvägran är giltigt motiverad".

Med tanke på trenden att försöka avskaffa samvetsvägran, sa påven att det är en etisk princip och att varje vårdpersonals yttersta ansvar, vilket man inte kan förhandla om.

Abort - mord

Samvetsvägran, fortsatte påven, är också att fördöma orättvisor mot oskyldigt och försvarslöst liv. Och påven tog abortfrågan som exempel: "Ni vet att jag är mycket tydlig med detta: det är mord och det är inte tillåtet att vara en medbrottsling i detta", betonade han. Påven sa att det istället är vår plikt att visa närhet i svåra situationer, särskilt nära kvinnor, så att de inte betraktar abort som en lösning, för i verkligheten är det inte lösningen.

Avfallskultur

Angående den sociala rättvisa sa påven Franciskus att strävan efter rättvisa och det gemensamma bästa måste vara ekonomiskt och etiskt hållbart. Eftersom den italienska nationella hälsovården försöker ge universell tillgång till sjukvård, bör förvaltning och ekonomiska kriterier inte vara de enda normerna. "Avfallskulturen får inte påverka ert yrke", sa han. Han beklagade det faktum att äldre män och kvinnor får hälften av sina mediciner för att förkorta deras liv och han sa att även detta är slöseri.

Förvaltningen av resurser får inte bara vara en ekonomisk fråga utan även etisk och mänsklig. Alla uppmanas att lyda vetenskapens och samvetets ”etiska protokoll”, tillade påven.

14 oktober 2021, 15:17