Sök

Vatican News

Audiensen. Påven: Kristen frihet - en Guds nådegåva

Påven Franciskus talade om kristen frihet i sin tionde katekes om Galaterbrevet vid den allmänna audiensen 6 oktober. Audiensen hölls i Paulus VI:s audienshall.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


I katekesen vid onsdagens allmänna audiens, den 6 oktober, talade påven Franciskus om kristen frihet. Detta var den tionde katekesen i serien om Galaterbrevet och påven utgick från Gal 4:4-5; 5:1: ”Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. […] Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.” Här följer en sammanfattning av hans ord.

Kära bröder och systrar, i vår pågående katekes om aposteln Paulus brev till galaterna vänder vi oss dag till hans undervisning om kristen frihet. För Paulus är denna en gåva och frukten av vårt nya liv i Kristus. Genom dopet har vi befriats från slaveri under synden, för ett liv i generös kärlek i lydnad mot evangeliet. Jesus säger: “Om ni förblir i mitt ord” ska ni ”lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:31-32). Kristen frihet grundas alltså på den oförtjänta gåvan av Guds nåd och Kristi sanning. Genom sitt lidande, sin död och uppståndelse avslöjar Kristus djupet i Guds kärlek och lär oss att den totala gåvan av oss själva i tjänst för andra, ända till döden, är kännetecknet på den högsta friheten. Den sanning som Kristus ger är i själva verket sanningsenlighet om oss själva. Vår resa längs den kristna frihetens väg är inte lätt, men styrd och upprätthållen av den korsfäste Herrens kärlek och av hans befriande sanning, finner vi vägen till glädjen.

 

 

06 oktober 2021, 11:35

Senaste audiensen

Läs allt >