Sök

Vatican News

Påven om resan i Budapest och Slovakien: Stärk Guds närvaro

Vid onsdagsaudiensen, 22 september, ägnade påven Franciskus katekesen åt den apostoliska resan till Budapest och Slovakien, som han avslutade för en vecka sedan, och påminde om mötena med de olika kristna kyrkorna, med judar, med troende av andra trosuppfattningar samt med de svagaste: "Det var en pilgrimsfärd av bön, till trons rötter och hopp".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Vid dagens allmänna audiens, onsdagen den 22 september, sammanfattade påven Franciskus sin apostoliska resa i Budapest och Slovakien 12-15 september 2021. Här följer påvens ord i korthet.

Kära bröder och systrar! Min senaste apostoliska resa till Budapest och Slovakien centrerades kring bön, trons rötter och hopp. Det var främst en bönens pilgrimsresa som inramades av den Internationella eukaristiska kongressens avslutningsmässa i Budapest och firandet av Jungfru Marias smärtor i Šaštin-helgedomen i Slovakien. Bön, vittnesbörd och försoning är särskilt viktigt för ett Europa där känslan av Guds närvaro har försvagats. I den gudomliga liturgin som firades i Prešov, påminde vi om den kristna trons djupa rötter i dessa regioner som sattes genom helgonen Cyrillus’ och Methodius’ ansträngningar att evangelisera och som ofta präglades av lidande martyrskap. Under hela min resa såg jag tecken på framtidshopp, som i de ungas entusiasm i Košice och i så många unga familjer och många tysta exempel på nästankärlek och omsorg om medmänniskor i nöd. Vid mina möten med våra judiska bröder och systrar, med följare av andra religioner och med den romska gemenskapen underströk vi att vägen i framtiden måste tas tillsammans, i en anda av syskonskap. Jag är tacksam alla som har gjort min resa möjlig och jag ber er att be tillsammans med mig för att fröna vi har sått ska bära stor frukt.

22 september 2021, 10:30

Senaste audiensen

Läs allt >