Sök

Vatican News

Allmänna audiensen. Påven: Vi är rättfärdiggjorda genom Guds nåd

Vid den allmänna audiensen onsdagen den 29 september reflekterade påven Franciskus över troslivet och rättfärdiggörelsen. Detta var hans nionde katekes om Galaterbrevet.

Katarina Agorelius - VatikanstatenI sin katekes vid den allmänna audiensen onsdagen den 29 september utgick påven Franciskus från Galaterbrevet 2:19-20: "Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig". Påven talade om rättfärdiggörelsen i troslivet. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar, i vår pågående katekes om Galaterbrevet vänder vi oss nu till Paulus undervisning om rättfärdiggörelse (KKK 1990). Aposteln skriver att Gud i sin barmhärtighet genom Jesu död och uppståndelse erbjudit syndare definitiv förlåtelse och frälsning och därmed försonat människan med sig själv. Paulus möte med den Uppståndne på vägen till Damaskus fick honom att förstå att vi är rättfärdiga, inte bara genom att följa föreskrifter och till följd av våra egna ansträngningar, utan genom Guds nåd via tron på Kristus. Medan lagen förblir Guds heliga gåva (jfr Rom 7:12) och lydnad mot buden är väsenlig för vårt andliga liv, är Guds nåd, som fri gåva i Kristus, primär. Tron som föds i vår upplevelse av Guds frälsande kärlek borde omvandla vare sida av våra liv och bära frukt genom kärlekshandlingar. Det är ur detta perspektiv som helige Jakob skriver att vi har gjorts rättfärdiga “genom gärningar och inte bara genom tro” (Jak 2:24). För vår rättfärdiggörelse ligger prioriteten hos Guds rättvisa och barmhärtighet, som uppmanar oss att samarbeta i hans frälsningsplan för alla.

 

29 september 2021, 10:16

Senaste audiensen

Läs allt >