Sök

Vatican News
Allmänna audiensen på innergården San Damaso 9 juni 2021. Allmänna audiensen på innergården San Damaso 9 juni 2021.  (Vatican Media)

Påven vid allmänna audiensen: Be ständigt

Allmänna audiensen onsdagen 9 juni hölls på innergården San Damaso och i sin katekes betonade påven betydelsen av att ständigt be.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


I dagens katekes i serien om bönen talade påven Franciskus om hur vi ständigt kan be, för att låta den gudomliga kärlekens eld dagligen brinna i våra hjärtan. Påvens allmänna audiens på apostoliska palatsets innergård San Damaso hölls, som vanligt under denna vår, med ett begränsat antal pilgrimer. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

“Bönen blir på detta sätt den bakgrundsfond mot vilken alla våra livs handlingar finner sin djupaste mening”

Kära bröder och systrar, i vår pågående katekes om bönen vänder vi oss nu till betydelsen av uthållighet i bönen (KKK 2742-43). Genom att reflektera över Paulus uppmuntran att ständigt be (jfr 1 Thess 5:17), har kyrkans andliga författare frågat sig hur det är möjligt att förbli i en ständig bön. Den ryska asketiska traditionen har utvecklat hjärtats bön, som bygger på upprepning av orden ”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare” tills de blir som luften vi andas. Den grekiska munken Evagrios jämförde bönen med en flamma som ständigt brinner i våra hjärtan även när vi utför dagliga göromål. Bönen blir på detta sätt den bakgrundsfond mot vilken alla våra livs handlingar finner sin djupaste mening. Om Gud kan ha tid för var och en av oss, kan vi säkerligen ha tid för honom! Klostertraditionen lär ut den andliga fruktbarheten av att balansera bön och arbete. Genom att bevara den balansen i våra egna liv, kan även vi växa i enhet med Gud och bevara den gudomliga kärlekens eld, så att den dagligen brinner i våra hjärtan.

09 juni 2021, 10:00