Sök

Vatican News
Påven Franciskus hälsar på pilgrimerna vid den allmänna audiensen 19 maj som hölls på innergården San Damaso i Vatikanen . Påven Franciskus hälsar på pilgrimerna vid den allmänna audiensen 19 maj som hölls på innergården San Damaso i Vatikanen . 

Påven: Bön kräver mental disciplin

Svårigheter i bönen - om detta talade påven Franciskus vid sin trettiofjärde katekes om bönen. Den allmänna audiensen 19 maj hölls på apostoliska palatsets innergård San Damaso.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus höll onsdagens allmänna audiens 19 maj på apostoliska palatsets innegård San Damaso i Vatikanen med ett begränsat antal troende. I sin trettiofjärde katekes i serien om bönen fokuserade påven på bönens svårigheter. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar, i vår pågående katekes om kristen bön talar vi nu om några vanliga svårigheter som vi stöter på i vår bön (KKK 2729). Den första är förströddhet. Bön kräver, liksom studier och arbete, koncentration och mental disciplin. Den kräver att vi odlar vaksamhetens dygd, genom vilken vi dagligen fokuserar våra liv på att följa Herrens vilja i väntan på hans återkomst. En andra svårighet är andlig torka och stunder torka då våra hjärtan – som katekesen lär – “inte längtar efter andliga tankar, minnen och känslor” (KKK 2731). De andliga mästarna erkänner att troslivet omfattar tider av tröst men också ödslighet när vi tar del i Herrens lidande. En tredje svårighet är lättja, som är en form av andlig trötthet som leder till den dödliga frestelsen att helt överge bönen. Helgonen mötte samma svårigheter i deras böner och de lär oss att sann framgång i det andliga livet uppnås genom daglig uthållighet, som Job som förblev trofast även mitt i hans många lidanden. Låt oss, i vår strävan att växa i vårt eget böneliv, be om uthållighetens nåd i övertygelsen om att vår kärleksfulla Fader genom Sonen och i helig Ande kommer att ge oss allt vi behöver för att närma oss honom alltmer.      

 

19 maj 2021, 10:00