Sök

Vatican News
Allmänna audiensen 28 april 2021 Allmänna audiensen 28 april 2021  (Vatican Media)

Påven: Meditation över Kristi mysterium fördjupar vår tro

Vid dagens allmänna audiens, som fortfarande hölls inifrån Vatikanen på grund av pandemin och strömmades via Vatican News' kanaler, höll påven Franciskus sin trettioförsta katekes om bönen och talade om meditationens betydelse.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus fokuserade på den betraktande bönen i sin trosundervisning vid dagens allmänna audiens, 28 april. Audiensen hölls återigen i apostoliska palatsets bibliotek, på grund av rådande säkerhetsföreskrifter med anledning av coronaviruspandemin, och strömmades via Vatican News' kanaler Här följer en sammanfattning av påvens ord. 

“Katekesen lär oss att meditation över Kristi mysterium fördjupar vår tro, stimulerar hjärtat till omvändelse och stärker viljan att följa Kristus”

Kära bröder och systrar, i vår pågående katekes om kristen bön, talar vi idag om meditationens, den betraktande bönens betydelse. Alla behöver stunder av reflektion mitt i vardagslivets stress. För kristna handlar meditation inte bara om självbetraktelse, utan det är en böneform och ett sätt att möta Kristus på och framför allt i mysterierna i Hans jordiska liv. Det finns många meditationsmetoder i kyrkans rika andliga tradition, men alla har ett enda mål: att göra det möjligt för oss att växa i vårt förhållande till Jesus, vår Frälsare. Genom den helige Andes nåd, närs vår förening med Kristus i tro genom vårt intellekt, vår fantasi, våra känslor och önskningar. Katekesen lär oss att meditation över Kristi mysterium fördjupar vår tro, stimulerar hjärtat till omvändelse och stärker viljan att följa Kristus (jfr 2708). Alla Herrens ord och handlingar kan på så sätt beröra oss och bli en del av våra liv. Varje blad i evangeliet inbjuder oss att möta Kristus och upptäcka källan till vår frälsning och vår sanna glädje.

 

 

28 april 2021, 10:00