Sök

Vatican News
Påven Franciskus vid allmänna audiensen 7 april: Helgonen ber oupphörligt med och för oss i Guds ära Påven Franciskus vid allmänna audiensen 7 april: Helgonen ber oupphörligt med och för oss i Guds ära  (Vatican Media)

Audiensen. Påven: Helgonen fortsätter att be för oss

Påven Franciskus talade om de heligas gemenskap i sin 28:e katekes om bönen vid allmänna audiensen 7 april. Audiensen strömmades återigen från apostoliska palatsets bibliotek.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Vid onsdagens allmänna audiens 7 april, som strömmades på Vatican News' kanaler från apostoliska palatsets bibliotek, talade påven Franciskus om helgonen som ber med oss och för oss. Detta var påvens 28:e trosundervisning om bönen. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes om kristen bön talar vi idag om de heligas gemenskap. När vi än ber är vi nedsänkta i en stor ström av förflutna, nuvarande och framtida förböner för enskilda och för hela världen, för att vi ber tillsammans med alla helgon i Kristi kropps gemenskap, som är kyrkan. Helgonen – denna stora “sky av vittnen” (Heb 12:1), både kända och okända - ber oupphörligt med och för oss i Guds ära. Vår vördnad för helgonen drar oss närmare Jesus, den ende medlaren mellan människa och Gud. I Kristus känner vi också en mystisk sammanhållning med våra kära som har dött, för vilka vi fortsätter att be. Vi erfar denna bönefyllda sammanhållning även här nere, då vi ber för varandra och för våra bröder och systrar som är fattiga, lider och är i störst behov. Låt oss i denna utmanande tid tacka Herren för helgonens stora gåva och tryggt anförtro oss till deras förböner, för evangelisationen och vår mänskliga familjs frälsning.

07 april 2021, 10:20