Sök

Vatican News
Allmänna audiensen Allmänna audiensen  (Vatican Media)

Audiensen. Påven: Kyrkan är böneskolan

I sin katekes vid den allmänna audiensen 14 april fokuserade påven Franciskus på kyrkans roll för bönelivet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Återigen strömmades den allmänna audiensen på Vatican News kanaler från apostoliska palatsets bibliotek och i sin katekes om bönen reflekterade påven Franciskus över kyrkans roll som böneskola. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar, i vår pågående katekes om kristen bön vänder vi oss nu till kyrkan själv som en stor böneskola. Våra föräldrar, som först lärde oss att be, planterade ett frö i oss som mognar genom vår erfarenhet av det kristna livet. Genom andra män och kvinnors tro, genom att vi delar våra liv i våra församlingar och framför allt genom den heliga liturgin, utvecklar vi inte bara vårt böneliv som individer, utan gradvis att uppskatta rikedomen i kyrkans arv av böner och spiritualitet. Särskilt i livets svåra stunder inser vi bönens betydelse för att stärka vår tro och vårt hopp. Historien visar vikten av bönekommuniteter – kloster och kongregationer – för kyrkans och samhällets andliga förnyelse. Bönen förblir källan i kyrkans liv och den sanna källan till hennes styrka att vittna om den uppståndne Herren. Av denna anledning insisterar Jesus på behovet av att hans lärjungar ber outtröttligt och oupphörligt. Att be och att lära ut att be är grundläggande för kyrkans mission att förkunna evangeliet, tjäna Kristus i våra bröder och systrar och dra in alla folk i Hans rikes enhet.

14 april 2021, 10:30