Sök

Vatican News
Påven Franciskus vid den strömmade allmänna audiensen 24 mars 2021 Påven Franciskus vid den strömmade allmänna audiensen 24 mars 2021  (Vatican Media)

Påven: Jungfru Maria står nära den som dör ensam under pandemin

Vid dagens allmänna audiens, onsdagen 24 mars, talade påven Franciskus om Jungfru Marias betydelse i vårt böneliv. Audiensen strömmades från apostoliska palatsets bibliotek på Vatican News' kanaler.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Marias betydelse för vårt böneliv - om detta handlade påvens 27:e katekes i serien om bönen, som påven påven Franciskus presenterade vid dagens allmänna audiens 24 mars. Audiensen direktströmmades via Vatican News' kanaler från apostoliska palatsets bibliotek. Här följer en sammanfattning av påvens ord. 


Kära bröder och systrar!

I serien katekeser om bönen vänder vi oss idag till Jungfru Marias plats i bönelivet.  All kristen bön är formad efter Jesus egna bön. Som den inkarnerade Sonen lär han oss inte bara att be, utan som förmedlaren mellan Gud och människa ber han ständigt för oss inför Fadern. Maria, Jesu moder, har en särskilt roll i alla Kristi efterföljares liv. Maria är vår moder, Kyrkans moder, som Kristus har anförtrott oss från korset. Med en moders kärlek tar hon hand om oss och skyddar oss under sin mantel. När vi ber till henne medlar hon särskilt för syndare och dem som står inför döden och drar dem ännu närmare sin Son. Så som hon stod under korset enad med Jesus i Hans övergivenhet och sorg, så står hon med en moders kärlek nära dem som är vilsna eller som ingen ber för. Helt säkert har hon varit närvarande hos så många av våra bröder och systrar som i denna tid av pandemi har dött långt från sina nära och kära. Då vi förbereder oss för att fira Herrens bebådelse - Jungfru Marie bebådelsedag kan vi glädjas över att Maria, som sa “ja” till ängelns budskap, alltid är redo att säga “ja” till oss och att hon ber för oss, för våra behov och för världens frälsning.

24 mars 2021, 10:15