Välsigna, födas, finna - tre verb i centrum för påvens predikan 1 januari

Påven Franciskus kunde på grund av en smärtsam ischias inte förrätta nyårsdagens mässa i Peterskyrkan så kardinal Parolin tog över och läste upp påvens predikan. Vi firar Guds heliga moder Marias högtid och 54:e Världsfredsdagen och predikan utgick från tre verb som finner uppfyllelse hos Guds moder: välsigna, födas och finna.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

”Idag firar vi Guds Son, den av naturen välsignade, som kommer till oss genom modern, välsignad av nåd”. Påven Franciskus predikan denna högtid tillägnad Guds heliga moder Maria, då vi även firar 54:e Världsfredsdagen, lästes upp av statssekreterare kardinal Pietro Parolin. Mässan i Peterskyrkan, som inleddes klockan 10, förrättades inte av påven Franciskus då han sedan gårdagen lider av smärtsam ischias. Statssekreterare kardinal Pietro Parolin tog därför över. Påven kommer dock att förrätta Angelus vid tolvslaget.  

Välsigna, födas och finna

Påven utgår i sin predikan från tre verb som han påminner finner uppfyllelse hos Guds moder: välsigna, födas och finna.

Han betonar att det är viktigt att präster outtröttligt välsignar Guds folk, men även att alla troende gör det, för att ”Herren vet att vi behöver vara välsignade”. ”Idag firar vi Guds Son, den av naturen välsignade, som kommer till oss genom modern, välsignad av nåd”, påminner påven och att Maria på detta sätt leder oss till Guds välsignelse. Men vi måste ta emot henne, som Elisabet gjorde och som utropade «Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig» (Luk 1:42). Påven varnar för att världen är allvarligt förorenad av att man pratar och tänker illa om andra och oss själva. Förbannelser korrumperar och får allt att urarta, förklarar han, medan välsignelser ger styrkan att börja om på nytt.

Födas är det andra verbet påven fokuserar på och han understryker att Guds Son är «född av en kvinna» (Gal 4:4). Herren är alltså född på samma sätt som oss och Hans hjärta börjar slå i Marias livmoder och Han tar syre från henne, skriver påven: ”Sedan dess enar hon oss med Gud”. Påven förklarar att vi genom Maria möter Gud på det sättet som Han vill: ”genom ömhet, närhet och i människan”. ”Jesus är inte en abstrakt idé utan konkret och inkarnerad, han är född av en kvinna och tålmodigt uppvuxen”. Påven fokuserar här på kvinnornas viktiga roll att med konkret tålamod väva samman livets väv, då de ger världen en framtid.

“Det blir ett gott år om vi tar hand om andra, som Vår Fru tar hand om oss”

”Vi finns inte i världen för att dö, utan för att skapa liv”, betonar påven och påminner om att det är så viktigt att bevara hjärtat rent, eftersom det goda föds i hjärtat. ”Allt börjar här, från att ta hand om andra och om världen och skapelsen”, skriver påven och ber om att vi ”detta år, medan vi hoppas på en återfödelse och nya botemedel, inte förbiser botemedlet”. ”Det blir ett gott år om vi tar hand om andra, som Vår Fru tar hand om oss”.

Finna, är det tredje verbet påven fokuserar på. ”Evangeliet säger att då herdarna kom fram «fann de Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban» (vers 16)” påminner påven och att de där fann Guds storhet i litenheten och styrka i ömheten. Vi hade inte funnit Gud om vi inte hade fått nåden, förklarar han, precis som herdarna blev kallade av änglarna. Påven uppmanar att inte tappa bort nådens gåva och att man måste vara aktiv för att ta emot den.

Han frågar sig vad vi då är kallade att finna detta år och föreslår att vi ber om ”nåden att finna tid för Gud och för vår nästa: för den som är ensam, för den som lider och för den som behöver bli hörd och omhändertagen”.

Bön till heliga Guds moder

Påven Franciskus avslutar med bönen till Vår Fru:

”Heliga Maria, Guds moder, till dig viger vi det nya året. Du, som vet hur man bevarar i hjärtat, ta hand om mig. Välsigna vår tid och lär oss att finna tid för Gud och för andra. Vi ropar till dig: Heliga Guds moder!”

01 januari 2021, 10:45