Sök

Påven instiftar en Världsdag för mor-och farföräldrar och äldre som kommer att firas av hela den universella kyrkan fjärde söndagen i juli varje år Påven instiftar en Världsdag för mor-och farföräldrar och äldre som kommer att firas av hela den universella kyrkan fjärde söndagen i juli varje år  

Påven instiftar en Världsdag för mor-och farföräldrar och äldre

Efter angelusbönen på söndagen 31 januari berättade påven Franciskus att han har beslutat att instifta en Världsdag för mor-och farföräldrar och äldre, som kommer att firas av hela den universella kyrkan den fjärde söndagen i juli.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Efter Angelus 31 januari påminde påven Franciskus om firandet av Herrens frambärande i templet 2 februari, ”då Symeon och Hanna, båda två gamla, upplysta av den helige Anden kände igen Messias i Jesus”.

De äldre sjunger Guds lov

Påven sa att den helige Anden än idag ”väcker tankar och visdomsord hos äldre: deras röst är dyrbar eftersom den sjunger Guds lov och skyddar folkens rötter. De påminner oss om att ålderdomen är en gåva och att mor-och farföräldrar är länken mellan generationer, för att förmedla en upplevelse av liv och tro till de unga.”

Påven instiftar Världsdag för mor-och farföräldrar och äldre

”Mor- och farföräldrar glöms ofta bort och vi glömmer bort att vårda rötterna och överföra denna rikedom”, sa påven och berättade att han därför har beslutat att instifta en Världsdag för mor-och farföräldrar och äldre, som kommer att firas den fjärde söndagen i juli varje år i hela den universella kyrkan i anslutning till firandet av Jesu morföräldrar sankt Joakim och sankta Anna 26 juli.

Påven sa: ”Det är viktigt att mor- och farföräldrarna träffar barnbarnen och att barnbarnen möter de äldre, för att – som profeten Joel säger – drömmer mor- och farföräldrarna inför barnbarnen och har stora önskningar och de unga får styrka av de äldre och går framåt och profeterar. Och just 2 februari firar vi mötet mellan mor- och farföräldrarna och barnbarnen.”

Världsdagen för leprasjuka

Påven påminde också om att vi idag firar Världsdagen för leprasjuka och han uttryckte sin närhet till dem som lider av denna sjukdom och uppmuntrade missionärer, sjukvårdspersonal och volontärer som hjälper dem. Påven sa:

“Pandemin har bekräftat hur nödvändigt det är att skydda rätten till hälsa för de mest utsatta personerna. Jag hoppas att nationernas ansvariga enar sina krafter för att behandla patienterna med Hansens sjukdom och för deras sociala inkludering.”

“Pandemin har bekräftat hur nödvändigt det är att skydda rätten till hälsa för de mest utsatta personerna”

31 januari 2021, 15:37