Sök

Vatican News

Påven: De tre vise männen lär oss att tillbe Herren Jesus

Idag firar vi Epifania, Herrens uppenbarelse och vid mässan i Peterskyrkan fokuserade påven Franciskus på hur vi kan lära oss att tillbe Herren.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Den påvliga mässan trettondedag jul, Epifania, Herrens uppenbarelse inleddes kl 10.00 i Peterskyrkan och de mycket få närvarande höll med tanke på pandemins säkerhetsföreskrifter avstånd från varandra för att undvika smittorisk.

“Må Herren Jesus göra oss till hans sanna tillbedjare för att med livet kunna visa hans kärleksplan, som omfamnar hela mänskligheten”

Påven Franciskus inledde sin predikan med att upprepa orden i dagens evangelium: «där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom» (Matt 2:11). Att hylla Herren är inte lätt, sa påven och förklarade att det för detta behövs en viss andlig mognad, för att det kommer inte spontant för oss, och de tre vise männen lär oss detta. Påven utgick sedan från tre ord i dagens liturgi: Lyft blicken, gå ut på vandring och se.

Lyft blicken

Lyft blicken (Jes 60:4), är inbjudan att lägga sitt egna jag åt sidan, förklarade påven, och att inte låta sig fängslas in av inre spöken som släcker hoppet. Detta hopp, sa han, som trots livets händelser förblir säkert på Herren, skapar en tacksamhet då vi ser att Han aldrig överger oss.

Gå ut på vandring

Gå ut på vandring är det andra uttrycket som kan hjälpa oss, sa påven: ”Innan de kunde hylla Barnet som hade fötts i Betlehem, behövde de tre vise männen göra en lång resa”. Det «kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom”» (Matt 2:1-2) läser vi och påven förklarade att resan innebär alltid en omvandling och förändring och att man efter den inte längre är densamma. Han sa att denna inre mognad, för att bättre kunna hylla Herren, kommer av att låta sig formas av nåden och med tiden förnyas (jfr 2 Kor 4:16). Inte sällan behövs misslyckanden och kriser för att bli medvetna om att endast Herren är värdig vår tillbedjan, sa påven och la till att prövningar och utmattning kan hjälpa till att rena hjärtat och göra det mer ödmjukt och alltså mer tillgängligt för Gud: ”Som de tre vise männen måste även vi låta oss undervisas av livets resa”.

Se

Påven reflekterade sedan över ordet se: « De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom» (Matt 2:10-11). Man hyllade bara personer av hög rang, men de tre vise männen fann ett fattigt barn med sin mamma, sa påven. Han betonade att dessa visa män kunde se bortom det yttre och erkände att de hade funnit Herren: ”För att hylla Herren måste man se bortom slöjan av det synliga, som ofta visar sig vara vilseledande”. ”Herodes och Jerusalems auktoritet representerar det världsliga, som ständigt är slav till det yttre och på jakt efter attraktioner”, förklarade påven och att vi i de tre vise männen ser en annan attityd, som vi kan definiera som teologisk realism: de uppfattar sakernas verklighet objektivt och förstår slutligen att Gud skyr allt prål. Påven citerade aposteln Paulus: vi riktar inte «blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt» (2 Kor 4:18). Påven avslutade:

”Må Herren Jesus göra oss till hans sanna tillbedjare för att med livet kunna visa hans kärleksplan, som omfamnar hela mänskligheten”.

06 januari 2021, 10:45

Angelus är en bön som man ber till minne av Inkarnationens mysterium tre gånger om dagen: klockan 6 på morgonen, klockan 12.00 och på kvällen klockan 18.00, då klockorna ringer till Angelus. Namnet Angelus härstammar från den första versen av bönen - Angelus Domini nuntiavit Mariae - som består av en kort läsning av tre enkla texter som fokuserar på inkarnationen av Jesus Kristus och som alterneras med att man ber Ave Maria. Påven ber denna bön på Peterskyrkan klockan 12 på söndagar och särskilda högtidligheter. Före Angelusbönen håller påven en kort reflektion över dagens läsningar. Efteråt följer hälsningar till pilgrimer. Mellan Påsk och Pingst ber man  Regina Coeli istället för Angelus, som är en bön till minne av Jesu Kristi uppståndelse, i slutet av vilken man ber Gloria tre gånger.

Senaste Angelus / Regina Coeli

Läs allt >