Påven Franciskus vid den strömmade audiensen från det apostoliska palatset 16 december 2020 Påven Franciskus vid den strömmade audiensen från det apostoliska palatset 16 december 2020 

Påven vid audiensen: Bidra med förböner för livet i världen

Vid den strömmande allmänna audiensen 16 december talade påven Franciskus om förbönen och om vikten av att ber för de mest behövande. Detta var påvens nittonde trosundervisning om bönen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus allmänna audiens strömmades återigen från det apostoliska palatsets bibliotek på Vatican Medias kanaler på grund av den rådande pandemin. Han talade vidare i serien katekeser om bönen och fokuserade på förbönen och utgick från Efesierbrevet 6:18-20:

Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.

Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes om kristen bön, vänder vi oss nu till förbönen. Genom att följa Jesus exempel och lära, då vi ber tyst och i ensamhet för att bättre lyssna på Herren, skyr vi inte andras behov utan öppnar våra hjärtan för deras sorger och rädslor. Katekesen lär oss att vår förbön, i gemenskap med alla helgon, deltar i Kristi egen bön (jfr KKK 2635). Medan hela kyrkan har missionen att att be för alla - särskilt för dem som lider, inte vet hur man ber eller har förlorat sin väg i livet – fordras detta särskilt av dem som har ansvarspositioner, som föräldrar, lärare och präster. Även om förbönerna ofta är dolda för världen, är de aldrig dolda för Gud, som alltid hör dem som ropar till honom. Må våra egna böner, liksom den Gode herden Kristus bön med sin himmelse Fader för alla sina barn, alltid vara uppmärksamma på de mest behövande och så bidra till det stora nätverk av förböner som bär upp livet i världen.

“bidra till det stora nätverk av förböner som bär upp livet i världen”

 

16 december 2020, 08:42