Jesus helar tiggaren från Jeriko Jesus helar tiggaren från Jeriko 

Påvens audiens – ny serie katekeser om bönen

På onsdagen inledde påven Franciskus en ny serie katekeser som ska handla om bönen. I den första fokuserade han på att uthärda i bönen, som Bartimaios.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter katekesserien om saligprisningarna fortsatte påven Franciskus på onsdagen med ett nytt tema. De allmänna audienserna fortsätter att direktsändas från påvens bibliotek i det Apostoliska palatset. Denna onsdag inledde påven sin första katekes om bönen, med att tala om Bartimaios, som visar på vikten av att vara ihärdig i sin bön. Påvens katekes sammanfattades på engelska:

Kära bröder och systrar: Idag börjar vi en ny serie katekeser om bönen. Bön är trons andetag, ett rop som föds ur hjärtat hos dem som litar på Gud.

Vi ser detta i berättelsen om Bartimaios, tiggaren från Jeriko. Även om han var blind, var han medveten om att Jesus närmade sig, och han fortsatte att ihärdigt ropa: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!« (Mk 10,47).

Genom att använda orden ”Davids Son”, bekänner han sin tro på Jesus Messias. Som svar inbjuder Herren Bartimaios att uttrycka sin önskan, som är att kunna se igen. Kristus säger sedan till honom: ”Gå; din tro har räddat dig ”(v. 52). Detta visar att tron är ett rop på frälsning som lockar Guds barmhärtighet och kraft.

Det är inte bara kristna som ber utan alla män och kvinnor som söker mening under deras jordiska resa. När vi fortsätter på vår pilgrimsfärd kan vi, liksom Bartimaios, alltid fortsätta be, särskilt i våra mörkaste stunder, och vädja till Herren med förtroende: ”Jesus förbarma dig över mig. Jesus, förbarma dig över oss!”.

06 maj 2020, 16:38