Sök

Påvens bön ”Be rosenkransen och följ Guds vilja när vi vacklar

Klockan 21 på torsdagenskvällen förenade sig påven Franciskus i rosenkransbönen som den italienska biskopskonferensen hade vädjat alla troende att be i Coronavirusets kristid. I ett videoklipp uppmanade påven alla att praktisera hopp, förståelse, tålamod och förlåtelse i familjen som i dessa dagar prövas av isolering i hemmet. Påven bad om den helige Josefs beskydd.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Jag följer er härifrån." Det sa påven Franciskus efter onsdagens allmänna audiens när han meddelade att även han, kl 21, skulle be rosenkransen tillsammans med troende över hela världen i Covid19-epidemins prövningar.

Stearinljus i fönstren

Med stearinljus tända i fönstren förenade sig tusentals troende i bönen på torsdagskvällen. Påven hade spelat in ett kort videoklipp från sitt hem i Sankta Marta i Vatikanen, där han uttryckte hopp och tröst:

Låt oss i denna ovanliga situation, där allt tycks vackla, hjälpa varandra att stå fast i det som verkligen är meningsfullt.

Rosenkransen, de ödmjukas och heligas bön

Påven Franciskus beskrev den bön Jungfru Maria själv har uppmanat till:

Rosenkransbönen är de ödmjukas och de heliges bön i vilken man tillsammans med Jungfru Maria begrundar mysterierna i Jesu liv, Faderns barmhärtiga ansikte. Vi är i stort behov av tröst, av att inneslutas av Guds kärleksfulla närvaro”, sa påven. 

Förståelse och förlåtelse i familjen

Det är i förhållandet med andra, konstaterar påven Franciskus, som vi upplever sanningen om denna närvaro.

I en tid som denna där din nästa är "de närmaste familjemedlemmarna" inbjuder påven oss till ”kärleksfull omsorg, förståelse, tålamod, förlåtelse”. Utöka hjärtat så att "den andra alltid möter öppenhet och mottagande":

”I kväll ber vi tillsammans och anförtror oss till den helige Josef, den heliga Familjens beskyddare, och varje familjs beskyddare. Snickaren i Nasaret upplevde också svårigheter och bitterhet, oro för morgondagen; men han fortsatte framåt i mörkret, genom att alltid låta Guds vilja leda honom.

Påvens bön till helige Josef

Med dessa ord riktade påven sin bön till helige Josef:

Helige beskyddare, bevara detta vårt land.

Upplys de som är ansvariga för allas bästa, så att de - liksom du – kan ta hand om de personer som anförtros deras ansvar.

Ge vetenskapens intelligens till de som söker lösningar till allas hälsa och fysiska välbefinnande.

Stöd de som uppoffrar sig för de behövande: volontärer, sjuksköterskor, läkare, de som är närmast de sjuka, trots risken för sin egen säkerhet.

Välsigna, helige Josef, kyrkan: gör dess ministrar till ett tecken och redskap för ditt ljus och din godhet.

Helige Josef, var nära familjerna: bygg din harmoni mellan föräldrar och barn, särskilt de små.

Skydda de äldre från ensamhet: se till att ingen är övergiven i förtvivlan eller rädsla.

Trösta de mest ömtåliga, uppmuntra de som vacklar, stöd de fattiga.

Be Herren, tillsammans med Jungfru Maria, Guds Moder, befria världen från alla former av pandemi. Amen.

20 mars 2020, 08:47