Påven i Greccio Påven i Greccio  

Admirabile signum: upphör aldrig med julkrubbans vackra tradition

Det apostoliska brevet "Admirabile signum" om betydelsen och värdet av ett tecken som "alltid förstummar och förundrar", publicerades i samband med påven Franciskus besök i Greccio på söndagen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Julkrubbans aktningsfulla tecken, så känt för det kristna folket, väcker alltid förstumman och förundran": så börjar det apostoliska brevet ”Admirabile signum”, om julkrubbans betydelse, som påven Fransiskus undertecknade på söndagen i Greccio.

Helige Franciskus och julkrubban i Greccio

Påven erinrar i sitt brev om ursprunget till representationen av Jesu födelse, och understryker ordets latinska etymologi: "praesepium", det vill säga krubba och han citerar Sankt Agostino som observerar hur Jesus, "liggandes i en krubba, blev vår föda".

Han påminde om den levande julkrubban som den helige Franciskus iscensatte i Greccio julen 1223, som fyllde alla närvarande med glädje: ”Med det enkla tecknet, gjorde den helige Franciskus ett stort evangelisationsverk. Julkrubban tog en plats i det kristna hjärtat och förblev fram till våra dagar ett äkta sätt att återge skönheten i vår tro med enkelhet.

Förundran över Guds ömhet

Julkrubban väcker förundran och berör oss eftersom den manifesterar Guds ömhet när han gör sig liten som oss. Han gör sig liten och fattig, och inbjuder oss att följa honom på ödmjukhetens väg, för att möta honom och tjäna honom med barmhärtighet i behövande bröder och systrar.

Från smeden till bagaren: vardagens helighet

I krubban placeras ofta statyer som inte verkar ha någon koppling till den evangeliska berättelsen, som för att säga att i denna nya värld som Jesus invigde, finns det utrymme för allt som är mänskligt och för varje varelse. Från herden till smeden, från bagaren till musikerna, från kvinnorna som hämtar vatten till barnen som leker. De representerar heligheten i vardagen - glädjen i att göra de vardagliga sakerna, det ordinära på ett extraordinärt sätt, som kommer av att Jesus delar med sig av sitt gudomliga liv.

Maria och Josef överlämnar sig till Guds vilja

I grottan finns Maria och Josef. Maria vittnar om hur man överlämnar sig själv i tro till Guds vilja, liksom Josef, som aldrig tröttnar på att skydda sin familj.

Jesusbarnet: kärleken som förändrar historien

I krubben finns Jesusbarnet. Gud är oförutsägbar – skriver påven - bortom våra planer och han kommer som ett barn, för att välkomnas i våra armar. I svaghet och bräcklighet döljer han sin kraft som skapar och förvandlar allt med kärlek. Julkrubban får oss att se, den får oss att beröra denna unika och extraordinära händelse som har förändrat historiens gång.

Vise männen: de avlägsna och tron

Slutligen det sista tecknet. När Trettondagen närmar sig placeras de tre vise männen i krubban, som lär oss att man kan bege sig av från en avlägsen plats för att nå Kristus.

Gud vill ha göra människan glad

Julkrubban - avslutar påven Franciskus - är en del av trosöverföringens milda och krävande process: det är inte viktigt hur julkrubban inrättas, det som är viktigt är att den talar till vårt liv, och berättar om Guds kärlek till oss. Om Gud som blev ett barn för att berätta för oss hur nära han är varje människa, oberoende vilket skick han är i, och för att säga att detta är hans glädje.

02 december 2019, 15:39