Påven i Hiroshima: Kärnvapen är omoraliska

Användningen av atomenergi för krigsändamål strider mot möjligheten till framtid i vårt gemensamma hem: vi måste minnas, vandra tillsammans, skydda. Så sa påven Franciskus under fredsmötet i Hiroshima på söndagen, på den exakta platsen där atombomben detonerade den 6 augusti 1945.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven gjorde en appell ”mitt i krigens mörka moln”:

"Aldrig mer krig, aldrig mer vapnens oljud, aldrig mer detta lidande”. Användningen av atomenergi för krigsändamål är "omoralisk, liksom det är omoraliskt att inneha kärnvapen”.

Vid Hiroshimas fredsminnesmärke, som byggdes för 74 år på platsen där atombomben exploderade och omedelbart orsakade 80 000 dödsfall, en siffra som sedan ökade med året, hedrade påven minnet av offren den 6 augusti 1945.

Vittnesmålen

Det var redan mörkt när fredsmötet hölls. 1300 personer hade samlats, inklusive troende, religiösa ledare och överlevande som påven fick möjlighet att omfamna. Bland dem Yoshiko Kajimoto, 88 år medan Kojí Hosokawa, 91, skickade ett meddelande som lästes upp under ceremonin. Han beskrev människor som gick sida vid sida, som spöken, vars kroppar var så brända att det var omöjligt att se om de var män eller kvinnor.

Det andra vittnet förklarade hur atombomberna inte bara släpptes på Hiroshima och Nagasaki, utan på hela mänskligheten. När bomben föll hade de varit 2,3 km och 1,3 km från centrum. Under hela livet hade de sett det som att vara anförtrodda uppdraget att förmedla sin upplevelse till ungdomar i nya generationer.

Ett brott mot vår framtid

Påven tackade berörd för deras vittnesbörd, och efter att ha bett tyst, under klockringning, lagt blommor och tänt ett ljus vid minnesmärket talade han till de samlade.

I talet på spanska noterade påven hur viktigt det är att minnas, vandra tillsammans och skydda. Att hålla minnet levande från generation till generation, för att ivrigt önska bygga en mer rättvis och broderlig framtid i fred,

Påven vill vara en röst för dem vars röster inte hörs, men som ser med ångest på de växande spänningarna i dag, de oacceptabla ojämlikheterna och orättvisorna som hotar människans samexistens, den allvarliga oförmågan att bry sig om det gemensamma hemmet, på den kontinuerliga och krampaktiga vapenrustningen och användning, som om dessa skulle kunna garantera en fredlig framtid.

Omoraliskt

Med övertygelse vill jag upprepa att användningen av atomenergi för krigsändamål, är i dag mer än någonsin, ett brott, inte bara mot människan och hennes värdighet, utan mot framtiden för vårt gemensamma hem. Användningen av atomenergi för krigsändamål är omoraliskt, precis som innehav av kärnvapen är omoraliskt, vilket jag sa för två år sedan. Vi kommer att dömas för detta.

Syskon med ett gemensamt öde

Vi är kallade att vandra enade, med blickar som präglas av försoning och förlåtelse, sa påven.  

Låt oss öppna oss för hoppet och vara försoningens och fredens redskap. Detta kommer alltid att vara möjligt om vi kan skydda varandra och se oss som bröder och systrar med ett gemensamt öde. Vår värld …kräver mer än någonsin att intressena för några enstaka lämnar plats för dem som kämpar tillsammans för att garantera en gemensam framtid.

Må freden komma!

Aldrig mer krig, aldrig mer vapnens oljud, aldrig mer detta lidande, sa påven. Må freden komma i vår värld. O Gud, du lovade oss: "Kärlek och sanning kommer att träffas. Rättvisa och fred kommer att omfamnas. Sanningen kommer att spira från jorden och rättvisa kommer att synas från himlen".

25 november 2019, 17:23