Påven efter mässan på Petersplatsen Påven efter mässan på Petersplatsen  

Påvens Angelus: Vandra i helgonens fotspår med Jungfru Marias hjälp

I samband med sin Angelusbön tackade påven de många pilgrimer som samlats på Petersplatsen för helgonförklaringen av de fem nya helgonen: Kardinal John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes och Marguerite Bays.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Påven inledde med att tacka alla de kardinaler och biskopar, präster och ordensfolk från alla världens hörn för deras närvaro, särskilt de som tillhör de nya helgonens andliga familjer.

Mina tankar går särskilt till de olika ländernas officiella delegationer, i synnerhet till Italiens president och till prinsen av Wales. Genom att vittna om evangeliet har dessa nya helgon gynnat en andlig och social tillväxt i deras respektive länder.”

Påven avslutade med att tacka alla de pilgrimer samlade på Petersplatsen för deras närvaro men även alla de som följt mässan via radio eller tv. Han tackade särskilt de troende från Polen som idag firar Påvens dag för deras böner och tillgivenhet.

Låt oss nu vända oss till den heliga jungfrun Maria, vår förebild på evangeliskt vittnesbörd, så att hon må hjälpa oss med att följa de nya helgonens exempel.”

13 oktober 2019, 13:57