Påven uttrycker tacksamhet för soldaternas mod på D-dagen Påven uttrycker tacksamhet för soldaternas mod på D-dagen 

Påven uttrycker tacksamhet för soldaternas mod på D-dagen

Då världsledare och veteraner högtidlighöll 75-årsdagen sedan de allierade landsteg i Europa, D-dagen, uttryckte påven Franciskus sin uppskattning för soldaternas mod att att kämpa för frihet och fred.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus sände sin tacksamhet till soldaterna som stred i Andra Världskriget genom ett budskap som lästes upp vid mässan som hölls i Bayeux-Lisieux i Frankrike av biskop Jean-Claude Boulanger.

Avgörande i kampen mot nazismens barbari

Påven skriver att de allierades landstigning 6 juni 1944 i Normandie och på andra ställen i Europa var ”avgörande i kampen mot nazismens barbari”.

Han skriver att kampanjen ”öppnade vägen till ett slut på Andra Världskriget, som djupt hade skadat Europa och världen”.

Tacksamhet och bön

Påven skriver att han är tacksam de många soldaterna som vågade åta sig i kampen och ge sina liv för frihet och fred.

Han ber också för alla de stupade soldaterna och de miljoner som dog i kriget.

“Fred bygger på respekt för varje person”

Påven Franciskus uttrycker sitt hopp om att 75-årsminnet av D-dagen ska uppmärksamma alla generationer i världen om att ”fred bygger på respekt för varje person, vilken hans eller hennes bakgrund än är, och respekt för lagar och det gemensamma bästa, respekt för miljön som vi har anförtrotts att ta hand om och för rikedomen i den moraliska traditionen som vi har ärvt från tidigare generationer”.

 

07 juni 2019, 08:56