Påven unde mötet med luftfartskaplaner Påven unde mötet med luftfartskaplaner  

Påven till luftfartskaplaner: Missionsandan måste prägla ert arbete

Påven Franciskus tog på måndagen emot pastoralvårdare och präster inom civil luftfart, och uppmanade dem att utföra sitt ämbete med engagemang och entusiasm.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus möte med katolsk pastoralvård för luftfart, skedde i samband med ett seminarium om den tjänst katolska luftfartskaplaner gör. Det 17:e internationella seminariet främjas av kurians avdelning för främjandet av integrerad mänsklig utveckling.

När ni tjänar de miljontals människor som reser med flyg varje dag, sa påven till pastoralarbetarna, är ni kallad att ge dem Kristi budskap och närvaro ... och att till alla förmedla, vare sig de är kristna eller inte, det goda budskapet om Guds kärlek, hopp och fred.

Tillgänglighet och närvaro

Han beskrev uppdraget i deras verksamhet i att först och främst vara tillgängliga, och representera Guds närvarande kärlek i alla möten. Ert vittnesbörd i det aktuella ögonblicket, kan lämna ett livslångt intryck, sa påven. Jag uppmanar er att utföra er arbete med engagemang och entusiasm, och med Kristi hjärta se på de tusentals ansikten som passerar er, så att alla kan känna Guds närvaro".

En plats för att möta Gud

Han uppmanade också den pastoralvård som riktar sig till piloter och kabinpersonal och underströk vikten av möjligheter på flygplatser för att människor att möta Gud i bön och i sakramenten. Han nämnde även behovet av att säkerställa den mänskliga värdigheten hos flyktingar och se till att deras rättigheter skyddas.

Missionsanda

"Missionsanda måste vara inspirationen och vägledningen i all er verksamhet, avslutade påven. innan han välsignade dem och anförtrodde dem till Jungfru Maria under titeln Vår Fru av Loreto, den Civila Luftfartens beskyddare.

11 juni 2019, 09:32