Sök

Arbeterska Arbeterska 

Påven: Vi ber för dem som inte arbetar – det är en världstragedi

Då påven Franciskus avslutade onsdagens allmänna audiens påminde han om dramatiken i arbetslösheten i världen. Även 2013 firade påven 1 maj med en allmän audiens och då underströk han hur grundläggande arbetet är för varje persons värdighet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid slutet av den allmänna audiensen 1 maj, helige Josef arbetarens dag, påminde påven Franciskus vikten av att ha ett arbete. Påven bad för att denne ödmjuke arbetare i Nasaret kan orientera oss mot Kristus, stödja uppoffringen hos dem som gör gott och be för dem som har förlorat sitt jobb eller som inte lyckas få jobb. Påven kallade arbetslösheten en världstragedi.

Josef lär Jesus att arbeta

För precis sex år sedan, 2013 talade påven om arbetet vid sin trosundervisning. ”Jesus kommer in i historien mitt bland oss och föds av Jungfru Maria genom Guds verk men i Josefs närhet - hans lagliga far som tar hand om honom och även lär honom sitt arbete. Jesus föds och lever i en familj, i den Heliga familjen, och lär sig snickaryrket av helige Josef i verkstaden i Nasaret och delar engagemanget, ansträngningen, tillfredställelsen och även de dagliga svårigheterna med honom.”

Värdighet

"Detta – fortsatte påven i sin trosundervisning – handlar om värdighet och vikten av arbetet. Moseboken berättar att Gud skapade mannen och kvinnan och anförtrodde dem uppgiften att fylla jorden och härska över den, som inte betyder att utnyttja den utan odla och vårda den och ta hand om hans verk (jfr 1 Mos 1:28-2:15). Arbetet är en del av Guds kärleksplan. Vi är kallade att odla och vårda alla skapelsens gåvor och på det sättet delta i skapelseverket! Arbetet är ett grundläggande element för en persons värdighet. För att använda en bild, smörjer arbetet oss med värdighet och gör oss lika Gud, som har verkat och alltid verkar (jfr Joh 5:17) och ger oss kapaciteten att försörja oss, familjen och bidra till landets tillväxt. Här tänker jag på svårigheterna som man i olika länder idag stöter på i arbetsvärlden och företagandet och på alla dem, och inte bara unga, som är arbetslösa. Många gånger på grund av en ekonomisk syn i samhället som söker självisk vinning utanför parametrar för social rättvisa”.

Påven till unga om vikten av att utföra plikterna

Påven inbjöd till solidaritet och officiell ansvarskänsla och uppmuntrade till ansträngningar att skapa arbete: ”Detta betyder att ta hand om personens värdighet och framför allt att inte tappa hoppet. Även helige Josef hade svåra stunder men han tappade aldrig tilltron och lyckades komma över dem i vissheten om att Gud aldrig överger oss. Jag skulle särskilt vilja vända mig till er unga: engagera er i era dagliga plikter, studierna, arbetet och vänskapsrelationer och med att hjälpa andra. Er framtid beror även på hur ni lever dessa värdefulla år i era liv. Var inte rädda för uppgifterna, uppoffringar och se inte framtiden an med rädsla. Håll hoppet levande för att det finns alltid ett ljus i horisonten.”

Slaveri

Påven talade slutligen om slaveriet och arbeten som gör oss till slavar: “Hur många personer världen över är inte offer för denna typ av slaveri, där personen tjänar arbetet medan det måste vara arbetet som ger personerna en tjänst så att de får värdighet. Jag ber bröderna och systrarna i tron om den goda viljan att bestämt verka mot människohandel, där slavarbetet finns.”

Helige Franciskus av Paola

För att återkomma till påvens ord vid gårdagens audiens påminde han även om femhundraårsfirandet av helgonförklaringen av Franciskus av Paola, grundare av minimer-orden, Ordo Minimorum och bland annat skyddshelgon för italienskt sjöfolk. Påven bad helgonets andliga söner och dem som har honom som skyddshelgon att sätta hans budskap om ständig omvändelse i praktiken och som än idag talar om en total kärlek till Gud, bröderna, systrarna och skapelsen.

 

02 maj 2019, 10:09