2019-04-21-benedizione-urbi-et-orbi-1555841329461.JPG

Påvens Urbi et Orbi ”Herre hjälp oss bygga broar, inte murar”

Efter Påskdagens mässa på Petersplatsen höll påven Francoiskus sitt traditionella tal till staden och världen.

Kära bröder och systrar, Glad Påsk!

Idag förnyar kyrkan de första lärjungarnas förkunnelse: "Jesus är uppstånden!" Och från mun till mun, från hjärta till hjärta hörs en inbjudan till lovsång: "Halleluja! ... Halleluja! " På denna påskmorgon, kyrkans och hela mänsklighetens eviga ungdom, vill jag läsa de första orden i den senaste apostoliska uppmaningen särskilt tillägnad ungdomar:

"Kristus lever. Han är vårt hopp och den vackraste ungdomen i vår värld. Allt han rör vid blir ungt, nytt och fyllt av liv. Därför är de första orden jag vill säga till varje ung kristen, och till alla kristna: Han lever och vill att du lever! Han är i dig, han är med dig och lämnar dig aldrig. Hur du än drar sig undan den Uppståndne, förblir Han vid din sida, och väntar på att du ska börja om. När du känner dig gammal av sorg, våld, rädsla, tvivel eller misslyckanden, kommer han att vara där för att ge dig styrka och hopp"(Christus vivit 1-2).

Kära bröder och systrar, dessa ord riktar jag till varje person och till hela världen. Kristi uppståndelse är början på ett nytt liv för varje man och varje kvinna, början på sann förnyelse som alltid utgår från hjärtat, från samvetet. Men påsken är också början på den nya världen, befriad från syndens och dödens slaveri: en värld som äntligen är öppen för Guds rike, Kärlekens, fredens och broderskapets rike.

Kristus lever och stannar med oss. Han visar oss uppståndelsens ljusa ansikte, och överger inte dem som fortfarande lever i prövningar, i smärta och i sorg. Må Han, den Levande, vara hopp för det älskade syriska folket, offer för en fortgående konflikt som hotar att göra oss alltmer uppgivna och likgiltiga. I stället måste vi förnya engagemanget för en politisk lösning på den humanitära krisen som besvarar de rättvisa strävandena efter frihet, fred och rättvisa. En lösning som hjälper flyktingarna att återvända, efter att ha flytt till grannländerna, särskilt till Libanon och Jordanien.

Påsken riktar vår blick till Mellanöstern, som härjas av kontinuerliga splittringar och spänningar. Må kristna i regionen vittna om den uppståndne Herren och livets seger över döden, med tålmodig uthållighet. Jag sänder en särskild tanke till folket i Jemen, särskilt för barnen, utmattade av hunger och krig. Må påskljuset lysa upp alla härskare och folk i Mellanöstern. Må det uppmuntra israeler och palestinier, att lindra så mycket lidande och fortsätta på vägen mot en fredlig och stabil framtid.

Må man lägga ner vapnen i det blodiga Libyen, där hjälplösa människor har dött de senaste veckorna och många familjer tvingas lämna sina hem. Jag uppmanar de berörda parterna att välja dialog, snarare än förtryck, för att undvika att såren efter ett decennium av konflikt och politisk instabilitet öppnas igen.

Den levande Kristus ger sin frid till hela den älskade afrikanska kontinenten, som fortfarande är full av sociala spänningar, konflikter och ibland våldsam extremism som sprider osäkerhet, förstörelse och död, särskilt i Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria och Kamerun. Mina tankar går också till Sudan, som går igenom ett ögonblick av politisk osäkerhet och där jag hoppas att alla kan höras för att uppfylla varje strävan att tillåta landet finna den frihet, utveckling och det välstånd som man länge har eftersträvat.

Må den uppståndna Herren hjälpa de civila och religiösa myndigheterna i Sydsudan, stödda av frukterna av den andliga reträtten för några dagar sedan här i Vatikanen. Må en ny sida börja i landets historia, där alla politiska, sociala och religiösa komponenter aktivt engagerar sig i det gemensamma goda och nationens  försoning.

Må befolkningen i de östra regionerna i Ukraina, som fortsätter att drabbas av den pågående konflikten, denna påsk finna tröst. Må Herren uppmuntra humanitära initiativ och alla de som strävar efter att söka en varaktig fred.

Må uppståndelsens glädje fylla hjärtana på den amerikanska kontinenten som drabbas av konsekvenserna av svåra politiska och ekonomiska situationer. Jag tänker särskilt på det venezuelanska folket där så många människor saknar de minimala förutsättningarna för att leva ett värdigt och säkert liv, på grund av en kris som fortsätter och som fördjupar sig alltmer. Må Herren hjälpa de som har politiskt ansvar att arbeta för att stoppa sociala orättvisor, övergrepp och våld och att vidta konkreta åtgärder, som gör det möjligt för såren att läka och erbjuda befolkningen det stöd som den behöver.

Må den uppståndne Herren upplysa de ansträngningar som gjorts i Nicaragua för att finna en fredlig och försonande lösning till förmån för hela befolkningen, så snart som möjligt.

Må Livets Herre inte finna oss kalla och likgiltiga inför det stora lidandet i vår tid. Hjälp oss bygga broar inte murar. Må Han, som ger oss fred, stoppa våldet och krigen, och inspirera folkens ledare att arbeta för att avveckla vapnen och den oroväckande spridningen av vapen, särskilt i de ekonomiskt mest avancerade länderna. Må den Uppståndne, som har öppnat gravens portar, öppna våra hjärtan för de fattigas behov, de försvarslösa, de arbetslösa, de marginaliserade, och de som knackar på vår dörr för att söka efter bröd, tillflykt och att deras värdighet erkänns.

Kära bröder och systrar, Kristus lever! Han är hopp om liv för var och en av oss och för hela världen. Låt honom förnya oss! Glad påsk!

21 april 2019, 12:09