Kvinna hämtar vatten Kvinna hämtar vatten 

Påven på Världsvattendagen ”Vatten är mer än en marknadsreglerad råvara”

Påven Franciskus skickade på fredagen ett meddelande till generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, José Graziano da Silva, för att markera Världsvattendagen. Han understryker att vatten – detta oumbärliga goda – är en grundläggande mänsklig rättighet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Världsvattendagen firas varje år den 22 mars med målet att belysa vattenfrågor, och lösa vattenkrisen som påverkar människor, ofta de fattigaste runt om i världen.. FNs generalförsamling tog initiativet år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman.

"Vatten är en viktig tillgång för jämvikten i ekosystem och den mänskliga överlevnaden, och vattnet måste förvaltas och vårdas så att det inte förorenas eller går förlorat", skrev påven.

Påven noterade hur torkan sprider sig till nya regioner, vilket leder till brist på vatten för allt fler människor.

"Tillgång till detta oumbärliga goda är en grundläggande mänsklig rättighet", skrev påven.

”Leaving no one behind”

Temat för 2019:s Världsvattendag är ”Leaving no one behind” och påven menar att det innebär både att upprätthålla vattenstrukturer och att investera i framtiden, utbilda nya generationer för användning och vården av vattnet".

Påven sa att unga generationer behöver värdera och försvara tillgången till vatten, och att man först och främst måste öka medvetenheten hos dem som drabbas av klimatförändringarna.

Finansiering av långsiktiga projekt

Påven uppmanar även det internationella samfundet att finansiera långsiktiga vattenprojekt på platser där det saknas.

Dessa ansträngningar kommer att bidra till att övervinna visionen om att se vatten som en råvara, reglerad av marknadskrafterna.

"Jordens underprivilegerade utmanar oss att åtgärda bristen på vatten i deras länder", sa påven. "De utmanar oss också, från deras begränsningar och misär, att erkänna det värde som detta oumbärliga goda har för utvecklingen av alla människor."

Påven Franciskus avslutade med att citera den helige Franciskus av Assisi: "Må syster Vatten, ödmjukt, kostbart och kyskt, tjäna till att bevara och gynna oss och framtida generationer."

22 mars 2019, 16:00