Sök

Helige Franciskus av Assisi och sultanen av Egypten Al-Kamil år 1219 Helige Franciskus av Assisi och sultanen av Egypten Al-Kamil år 1219 

Påven till muslimska länder för att bygga broar av broderskap

Påvens resor till muslimska länder och möten med muslimska folk i kärleken till mänsklighetens namn.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Det är stora förväntningar på påven Franciskus besök i Förenade Arabemiraten. Detta är påvens första besök på den arabiska halvön, islams vagga. Han kommer att delta i den Internationella konferensen om mänskligt broderskap som ska hållas i Abu Dhabi och som har anordnats av de ”Äldres muslimska råd” och som kommer att samla företrädare för olika religioner.

Främja goda relationer mellan kristna och muslimer

Under sitt pontifikat har påven Franciskus besökt flera muslimska länder. I maj 2014 vid sitt besök i Jordanien, den första etappen på resan i det Heliga Landet, sa påven till kung Abdullah II i Amman att han vill förnya den djupa respekten och uppskattningen för islam för att öka och främja goda relationer mellan kristna och muslimer.

“’Men Herre, låt oss sluta upp med dessa krig!’”

Under sitt besök samma år i Tirana i Albanien berömde påven detta folk för den respektfulla samlevnaden mellan katoliker, ortodoxa och muslimer. Sedan strax efter sin resa till Istanbul i Turkiet i september förklarade påven för journalisterna: "Jag reste till Turkiet som pilgrim, inte som turist. När jag kom till moskén och såg detta underbara förklarade muftin mycket noggrant och med stor mildhet allt och han citerade den del av koranen som talar om Maria och Johannes döparen för mig. Då kände jag behovet av att be. Jag frågade honom: ’Ska vi be en stund?’ Han svarade mig: ’Javisst’. Jag bad för Turkiet, för fred, för muftin, för alla och mig själv… Jag sa: ’Men Herre, låt oss sluta upp med dessa krig!’. Det var en stunds uppriktig bön.”

Aldrig mer våld i Guds namn!

Ett år senare i november 2015 i Centralafrikanska republiken besökte påven moskén i centrala Bagui och sa då han mötte det muslimska samfundet: "Kristna och muslimer är bröder och systrar. Vi måste alltså se oss som det och uppföra oss därefter. Vi vet väl att de senaste händelserna och våldet som har skakat ert land inte bygger på riktiga religiösa skäl. Den som säger sig tro på Gud måste även vara en fredens man eller kvinna. Kristna, muslimer och medlemmar i de traditionella religionerna har fredligt levt tillsammans i många år.”

I Azerbajdzjan året därpå i november 2016 sa påven i Bakus mosé: "Gud kan inte åkallas för egenintressen eller av egoistiska skäl och kan inte rättfärdiga någon slags form av fundamentalism, imperialism eller kolonialisering. Än en gång, från denna så betydelsefulla plats, stiger den innerliga ropet: Aldrig mer våld i Guds namn! Må Hans heliga namn vördas och inte profaneras och köpslås med av hat och mänskliga motsättningar".

“Idag behövs det fredsbyggare och inte konflikt-provokatörer, brandmän och inte pyromaner och försoningsförkunnare och inte dem som utropar förstörelse”

I det sunnitiska islams centrum Egypten i april 2017 underströk påven efter att ha omfamnat storimamen av Al- Azhar: “Som religiösa ansvariga är vi kallade att avmaskera våldet, som förklär sig i påstådd helighet genom att förlita sig på absolution av själviskhet snarare än på en autentisk öppning till det Absoluta. Vi är kallade att anmäla kränkningar mot den mänskliga värdigheten och mot mänskliga rättigheter och belysa alla försök att rättfärdiga allt slags våld i religionens namn och fördöma detta som falsk Gudadyrkan. Guds namn är heligt, han är fridens Gud, Gud salam. Så att endast freden är helig och inget våld kan utföras i Guds namn, för att det skulle profanera Hans namn.” ”Det tjänar alltså ingenting till att höja rösten och beväpna sig för att skydda sig: idag behövs det fredsbyggare och inte konflikt-provokatörer, brandmän och inte pyromaner och försoningsförkunnare och inte dem som utropar förstörelse”. “Vi har alla plikten – sa påven då han mötte Egyptens president – att lära de nya generationerna att Gud inte behöver få människornas skydd utan att det tvärtom är Han som skyddar människorna. Han kan inte vare sig be om eller rättfärdiga våld utan han hatar och avvisar det. Vi har plikten att tillsammans befästa att historien inte förlåter dem som förkunnar rättvisa och praktiserar orättvisa.”

“Vi har alla plikten – sa påven då han mötte Egyptens president – att lära de nya generationerna att Gud inte behöver få människornas skydd utan att det tvärtom är Han som skyddar människorna”

Påvens resa i Myanmar och Bangladesh gick också i fredens och försoningens tecken: “De religiösa olikheterna får inte vara källan till uppdelning och misstro utan snarare en styrka för enhet, förlåtelse, tolerans och vis uppbyggnad av landet” sa påven vid sitt möte med myndigheter. I Dacca i Bangladesh sa påven: “När religiösa ledare gemensamt uttalar sig officiellt mot våldet som förkläds i religion och försöker att ersätta konfliktkulturen med en möteskultur, går de till sina olika traditioners allra djupaste rötter.”

Femte mötet mellan påven och storimamen

I sammanhanget är det viktigt att betona att påven Franciskus har mött sunniislams världsledare Ahmad Muhammad Al-Tayyib fyra gånger. Detta visar deras gemensamma engagemang för freden och mot fundamentalism och extremism. Mötena mellan de båda har hållits 23 maj 2016, 28 april 2017, 7 november 2017 och 16 oktober 2018 och nu kommer de alltså mötas igen vid den Internationella konferensen om mänskligt broderskap i Abu Dhabi.

 

01 februari 2019, 11:23