Sök

Ekumenisk vesper i basilikan Sankt Paulus utanför murarna Ekumenisk vesper i basilikan Sankt Paulus utanför murarna 

Påvens ekumeniska vesper ”Om vi bråkar om rätten till Guds nåd når vi inte Himmelrikets enhet”

På fredagen inledde påven Franciskus Veckan för bön om kristen enhet under en ekumenisk vesper i basilikan Sankt Paulus utanför murarna.

“Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan” (5 Mos 16) är temat för årets bönevecka, och påven noterade i sin predikan att de kristna i Indonesien, som hade valt årets tema, präglas av samma oro som man ser på många platser i en värld där ekonomisk tillväxt leder till konkurrens och splittring mellan rika och fattiga, och där det är svårt att uppnå samhällsharmoni där människor från olika etniska grupper, språk och religioner lever tillsammans.

Kristna tar hand om de svaga

Vi har glömt visdom i Mose lag, sa påven, enligt vilken, samhället splittras om inte rikedomen delas.

När Paulus, skriver till romarna, tillämpar han samma tanke för den kristna gemenskapen: de som är starka måste ta hand om de svaga. Det är inte kristet "att behaga sig själv" (15: 1). I Kristi efterföljd måste vi verkligen sträva efter att hjälpa de som är svaga. Solidaritet och gemensamt ansvar måste vara de lagar som styr den kristna familjen, sa påven.

Som ett heligt Guds folk är vi också alltid på väg att till himmelriket, som Herren har lovat oss, fortsatte påven. Men eftersom vi är splittrade måste vi komma ihåg kravet på rättvisa som Gud riktas till oss, för att inte falla i den antika fälla att samla rikedomar och  glömma de svaga och de fattiga.

Slavar under synden gemensamt

Påven Franciskus påminde de samlade kristna från olika samfund om att det finns en grundläggande likhet mellan kristna – i början var alla syndens slavar, som Herren frälste i dopet och kallade sina barn.

”Det är lätt att tro att den andliga nåd som ges till oss är vår egendom, något som tillhör oss och som är vår rättighet.”

Förakta inte Herrens gåvor till andra kristna

Han förklarade att ibland är vi blinda för de gåvor andra kristna tar emot:

”Det är en allvarlig synd att förringa eller förakta de gåvor Herren har gett till andra bröder, i tron ​​att de är mindre privilegierade av Gud. Om vi tänker så, blir nåden källa till stolthet, orättvisa och splittring. Och hur kan vi då träda in i det utlovade himmelriket?”

Nåden är inte vår rättighet

Påven avslutade sin predikan med att säga att ”det första steget mot det förlovade landet som är vår enhet, är att först och främst inse med ödmjukhet att nåden inte är vår rättighet utan en gåva som vi har fått för att vi ska dela med oss av den till andra.”

”För det andra måste vi erkänna värdet av de andra kristnas nåd, vilket väcker önskan att delta i de andras gåvor. Förnyade kristna, berikade av detta utbyte av gåvor, är ett folk som kan vandra med fasta och säkra steg på vägen till enhet.”

18 januari 2019, 15:32