Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Hela påvens katekes - Budorden 12: Du skall inte stjäla

”Du skall inte stjäla” betyder: älska med din egendom, använd vad du har för att älska som du kan. Det sade påven Franciskus på den allmänna audiensen i Vatikanen den 7 november, då han fortsatte reflektera över Tio Guds bud. Katekesen presenteras av Olle Brandt.

Vi fortsätter att förklara Tio Guds bud, och idag kommer vi fram till det sjunde Ordet: “Du skall inte stjäla”.

Lyssna på påvens katekes

När vi lyssnar till detta bud tänker vi på stöld och respekt för andras egendom. Det finns ingen kultur där stöld och försnillning är tillåtna. Människan är känslig för försvaret av egendom.

Men låt oss vidga vår läsning av detta Ord och se närmare på frågan om egendom i ljuset av den kristna visdomen.

I kyrkans sociallära talas det om att världens tillgångar är till för alla. Vad betyder det? Så här säger Katekesen: “ I begynnelsen anförtrodde Gud jorden och dess tillgångar åt hela mänsklighetens gemensamma förvaltning för att alla skulle bära omsorg om dem, lägga dem under sig genom sitt arbete och njuta frukten av dem” (nr. 2402). Och den fortsätter: ”Allas rätt att ha del av jordens tillgångar är och förblir av största vikt, även om man för att främja den allmänna välfärden kräver respekt för privategendom, dess rätt eller dess utövande” (nr. 2403).

Men Försynen har inte gjort en serieproducerad värld. Det finns skillnader, olika situationer och kulturer, och så kan man leva och hjälpa varandra. Världen är rik på resurser så att alla kan få tillgång till basförnödenheter. Ändå lever många i en skandalös fattigdom, och resurser som används oförnuftigt förstörs. Men världen är en enda! Mänskligheten är en enda! Idag kontrolleras världens rikedom av en minoritet, av några få, och majoriteten lever i fattigdom, misär och lidande.

Om det finns svält här i världen är det inte för att det saknas mat! Tvärtom, för marknadens skull händer det ibland att man förstör eller kastar bort mat. Det som saknas är ett fritt och långsiktigt företagande som kan garantera en tillräcklig produktion och en solidarisk organisation av en rättvis fördelning. Katekesen säger: ”När människan utnyttjar den (rätten till privategendom) får hon därför aldrig behålla vad hon rättmätigt äger som vore det enbart hennes. Det måste bli till gagn icke blott för henne själv utan även för andra” (nr. 2404). Rikedom är bra om den har en social dimension.

I detta perspektiv förstår man den positiva och vidare innebörden i budet “du skall inte stjäla”. ”Den som äger något blir en Försynens förvaltare för att få sin egendom att bära frukt och förmedla dess avkastning åt medmänniskan, framför allt åt de anhöriga” (ibid.). Ingen är oinskränkt herre över sin egendom: han eller hon är deras förvaltare. Egendom är ett ansvar: “Men jag är rik på allt…” – det är ett ansvar du har. All egendom som undandras Guds Försyns logik blir förrådd i sin djupaste innebörd. Det jag verkligen äger är det jag förmår ge. Detta är måttstocken för att se efter hur jag lyckas sköta rikedomen, bra eller dåligt. Om jag förmår ge, är jag öppen, då är jag rik inte bara på det jag äger utan också på generositet, också som en plikt att ge vidare rikedomen för att alla skall få del av den. Om jag inte förmår ge något är det för att egendomen äger mig, den har makt över mig och jag är dess slav. Att äga något är ett tillfälle att mångfaldiga det med kreativitet och använda det med generositet, och så växa i nästankärlek i frihet.

Kristus själv var Gud men “vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt” (Fil 2:6-7) och har gjort oss rika genom sin fattigdom (jfr 2 Kor 8:9).

Medan mänskligheten anstränger sig för att ha mer, återlöser Gud den genom att bli fattig. Den korsfäste mannen har betalat en oskattbar lösensumma för alla från Gud Fader, som är “rik på barmhärtighet” (Ef 2:4; jfr Jak 5:11). Det som gör oss rika är inte bara egendom utan också kärlek. Ofta hör vi Guds folk säga: ”Djävulens ingång är fickan”. Man börjar med kärlek till pengar, längtan efter att äga; sedan kommer fåfängan: ”Jag är rik och är stolt över det”; och till sist stolthet och högmod. Detta är hur djävulen verkar i oss. Men ingången är genom våra fickor.

Kära bröder och systrar, än en gång uppenbarar Jesus Kristus den fulla innebörden i Skriften för oss. ”Du skall inte stjäla” betyder: älska med din egendom, använd vad du har för att älska som du kan. Då blir ditt liv ett bra liv och ägandet blir verkligen en gåva. För livet är inte en tid för att äga utan för att älska.

21 november 2018, 12:29