Sök

Påven Franciskus hälsar på pilgrimerna på Petersplatsen Påven Franciskus hälsar på pilgrimerna på Petersplatsen 

Påven vid audiensen: Allt ont kommer ur förakt för livet

Påven Franciskus talade vidare om budorden under den allmänna audiensens katekesundervisning och idag om det femte budet, du ska inte dräpa. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar!

Under vår pågående katekes om de tio budorden talar vi nu om förbudet mot att döda. Vi skulle kunna säga det som så att allt ont kommer ur förakt för livet. Övergrepp på livet förekommer i många situationer, från krig och exploatering till undertryckande av de utsatta, äldre och ofödda. I slutändan är det rädsla som är upphovet till att förkasta livet. Men att vara välkomnande är att utmana en sådan rädsla. Vi ser snarare den välkomnande attityden än den som förskjuter livet när vi ser föräldrars hjärtskärande oro för ett sjukt barn. Deras vilja att skydda och rädda är ett tecken på livets dyrbarhet, som man framför allt ser i dem som lider som är Guds gåva och hjälper oss att växa i Hans kärlek. Guds kärlek är det enda autentiska måttet på livet, vars hemlighet avslöjas av Jesus som omfamnade de avvisade, svaga, fattiga och sjuka genom sitt liv och på korset. Mitt i vår svaghet söker Kristus våra hjärtan för att avslöja kärlekens glädje för oss. Som Evangeliet påminner oss om “Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv” (Joh 3:16).

“Vi skulle kunna säga det som så att allt ont kommer ur förakt för livet”

10 oktober 2018, 10:27